Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Arbeidsgivar HR

Illustrasjonsfigur - HR

Under området "Arbeidsgivar-HR" finn du aktuelle ressursar og relevant informasjon for arbeidsgivar- og organisasjonsområdet. Innhaldet er primært bygd opp til støtte for våre leiarar, men under dei ulike menypunkta vil også tilsette og eksterne lesarar kunne finne relevant informasjon om Møre og Romsdal fylkeskommune som arbeidsgivar.


AGP-konferansen 2017

KONFERANSEN ER NÅ FULLTEGNET

Les meir

Introduksjonsdag for nye leiarar/mellomleiarar

8. november vart det arrangert ein felles introduksjonsdag for alle nye leiarar og mellomleiarar. 11 nye leiarar deltok på denne intro-dagen. Presentasjonane finn du i høgremargen

Les meir

Introduksjonsdag - Ver ein tydeleg medspelar

Den årlege introduksjonsdagen 21. september samla 100 nytilsette på Hotel Alexandra i Molde. Dei nye medarbeidarane var inviterte for å få kunnskap om organisasjonen og verdigrunnlaget til fylkeskommunen.

Les meir

Personalseminar med humor og alvor

Regionreform, regional utvikling, livskvalitet og helse var tema då fylkesrådmannen samla sentraladministrasjonen til personalseminar denne veka.

Les meir

Permisjonsreglementet er revidert

Permisjonsreglementet slik det no er framstilt, er godkjent i møte i hovudsamarbeidsutvalet  23. februar 2016. Reglementet er gjennomgått, oppdatert, og gjort tilgjengeleg digitalt for leiarar og tilsette i fylkeskommunen.»

Les meir

AGP-konferansen 2016

Siste frist for påmelding mandag 7. mars.

Vi nærmar oss årets arbeidsgivarpolitikk-konferanse som går av stabelen i Ålesund den 16. og 17. mars. Gjennom to spanande dagar vil vi med hjelp frå svært kompetente eksterne føredragshaldarar ha fokus på endringsleiing både gjennom det strategiske og det operative perspektivet. Vi vil også presentere eksempel frå eigen organisasjon med interne bidragsytarar.

Her finn du meir informasjon om programmet, føredragshaldarane og påmelding

Les meir

Introduksjonsdag for nye leiarar

25. november 2015 møttes nye leiarar og mellomleiarar i Møre og Romsdal fylkeskommune til introduksjonsdag på Fylkeshuset i Molde.

Les meir

130 nye medarbeidarar samla på introduksjonsdag

Torsdag 17. september var 130 nye medarbeidarar samla til introduksjonsdag for nytilsette på Hotel Alexandra i Molde. - Målet med introduksjonsdagen er å gi nye medarbeidarar kunnskap om organisasjonen Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Tildeling av OU-midlar 2015

Vi har lagt ut elektronisk skjema for søknad om OU-midlar for 2015.

Les meir

Kommunikasjon og lærande møte – AGP 2015

Den 10. og 11. mars var vel 300 leiarar, tillitsvalde og verneombod i fylkeskommunen samla til den årlege AGP-konferansen. Årets samling hadde fokus på utvikling og kvalitet gjennom samhandling, god kommunikasjon og lærande møteplassar.

Les meir

Kontaktpersonar

Preben Geir Irvung Preben Geir Irvung
Personalsjef
71 28 04 58 /
Mob. 482 05 539
Send e-post
Marianne Bye Marianne Bye
Rådgivar
71 28 01 76
Send e-post
Iver Kåre Mjelve Iver Kåre Mjelve
Rådgivar
71 28 01 52 /
Mob. 976 92 994
Send e-post
Richard David Anthony Muller Richard David Anthony Muller
Personalrådgivar
71 28 01 73
Send e-post
Berit Dahl Berit Dahl
Konsulent
71 28 01 77
Send e-post
Martin Hauge Martin Hauge
Seniorrådgivar
71 28 01 74 /
Mob. 957 43 270
Send e-post
Kari Gagnat Kari Gagnat
Rådgivar
71 28 01 98 /
Mob. 995 31 235
Send e-post
Kristin Ålmo Kristin Ålmo
Prosjektleiar/rådgivar
Mob. 992 59 198
Send e-post

Dokument

Arbeidsgivarpolitikk
PDF-dokument - 11,59 MB
AGP-styringsdokument - open
PDF-dokument - 11,59 MB