Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Arbeidsgivar HR

Illustrasjonsfigur - HR

Under området "Arbeidsgivar-HR" finn du aktuelle ressursar og relevant informasjon for arbeidsgivar- og organisasjonsområdet. Innhaldet er primært bygd opp til støtte for våre leiarar, men under dei ulike menypunkta vil også tilsette og eksterne lesarar kunne finne relevant informasjon om Møre og Romsdal fylkeskommune som arbeidsgivar.


Handtering av dei vanskelege personalsakene

Den 29.09.14 deltok 44 leiarar med personalansvar på ein kursdag der handtering av vanskelege personalsaker var tema. Kursdagen hadde ei arbeidsrettsleg vinkling der saksgang og prosesshandtering vart vektlagt.

Les meir

Introduksjonsdag for nye leiarar

Torsdag 18. september 2014  var det introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar i Møre og Romsdal fylkeskommune

Les meir

Over 100 nye medarbeidarar samla på introduksjonsdag

Onsdag 17. september var over 100 nye medarbeidarar samla til introduksjonsdag for nytilsette på Hotel Rica Seilet i Molde. - Målet med introduksjonsdagen er å gi nye medarbeidarar kunnskap om organisasjonen Møre og Romsdal fylkeskommune, seier personalsjef Dag Lervik.

Les meir

Fylkespersonalsamling i Molde 11-13 juni 2014

Møre og Romsdal fylkeskommune er vertskap for fylkespersonalsamlinga 2014 og vi har gleda av å invitere til innhaldsrike dagar i Molde og omland. 

Les meir

Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2014

AGP-konferansen 2014 var i år lagt til Rica Parken hotell i Ålesund, 12. og 13. mars.  Med hjelp frå svært kompetente eksterne føredragshaldarar og bidrag frå fleire av våre eigne fekk vi gjennom to spanande dagar solid påfyll på temaområde forankra i vår eigen arbeidsgivarpolitikk.

Les meir

119 nye medarbeidarar samla på introduksjonsdag

Onsdag 18. september var 119 nye medarbeidarar samla til introduksjonsdag for nytilsette på Hotel Alexandra i Molde. - Målet med introduksjonsdagen er å gi nye medarbeidarar kunnskap om organisasjonen Møre og Romsdal fylkeskommune, seier personalsjef Dag Lervik.

Les meir

Nye reglar om fjernarbeid

Vi har fått nye reglar for fjernarbeid. Her går det fram kven som kan komme inn under denne ordninga og kva krav som blir stilt.

Les meir

120 nye medarbeidarar på introduksjonsdag

13. september var i overkant av 120 nye medarbeidarar samla til felles introduksjonsdag. I tillegg var 14 nye leiarar  samla den 14. september til introduksjonsdag der leiarrolla stod i sentrum.

Les meir

Rapport frå KS omdømeprosjekt

I 2010 var Møre og Romsdal fylkeskommune einaste fylkeskommunen i 
landet saman med sju kommunar som deltok i KS sitt omdømeprosjekt.
Prosjektet skulle bidra til å styrke kommunar og fylkeskommunar sitt 
omdøme som arbeidsgivar.

Les meir

Lærerikt å vere trainee i fylkeskommunen

Nina Skaugvoll (t.v.) og Signe Sefland har denne vinteren vore traineear i Møre og Romsdal fylkeskommune. - Kjekt å jobbe i eit system med så mykje høg og variert kompetanse; vi har lært utruleg mykje, seier dei to.

Les meir

Kontaktpersonar

Richard David Anthony Muller Richard David Anthony Muller
kst. personalsjef
71 28 01 73 /
Mob. 952 04 546
Send e-post
Marianne Bye Marianne Bye
Rådgivar
71 28 01 76
Send e-post
Iver Kåre Mjelve Iver Kåre Mjelve
Rådgivar
71 28 01 52 /
Mob. 976 92 994
Send e-post
Berit Dahl Berit Dahl
Konsulent
71 28 01 77
Send e-post
Martin Hauge Martin Hauge
Seniorrådgivar
71 28 01 74 /
Mob. 957 43 270
Send e-post
Kari Gagnat Kari Gagnat
Rådgivar
71 28 01 98 /
Mob. 995 31 235
Send e-post
Kristin Ålmo Kristin Ålmo
Prosjektleiar/rådgivar
71 28 04 44 /
Mob. 992 59 198
Send e-post

Dokument

Arbeidsgivarpolitikk
PDF-dokument - 11,59 MB
AGP-styringsdokument - open
PDF-dokument - 11,59 MB