Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Arbeidsgivarpolitikk

Illustrasjonsgraf

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein organisasjon med mandat og ansvar for unike samfunnsoppdrag som gjev oss potensiale til å vere ein svært attraktiv, meiningsfull og utviklande arbeidsplass både for noverande og framtidige arbeidstakarar.

Gjennom arbeidsgivarpolitikken (AGP) har vi fått ei felles referanseramme for tilsette, leiarar og tillitsvalte for korleis vi forstår og utviklar fylkeskommunen som organisasjon i høve dei samfunnsoppdraga vi er satt til å løyse. I strategidokumenet "Arbeidsgivarpolitikk for framtida" (dokumentet finn du og i høgremenyen) blir den overordna politikken nærare omtalt. Dokumentet inneheld visjon, overordna mål, strategiar og innsatsområde som fylkeskommunen ønskjer å ha spesiell merksemd på som arbeidsgivar fram mot 2020.  

AGP'en har fleire innsatsområder. Nærare informasjon om desse finn du i venstremenyen

Kontaktpersonar

Richard David Anthony Muller Richard David Anthony Muller
kst. personalsjef
71 28 01 73 /
Mob. 952 04 546
Send e-post

Dokument

Arbeidsgivarpolitikk
PDF-dokument - 11,59 MB
Oversikt overordna AGP-tiltak 2015
PDF-dokument - 148,45 kB