Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

AGP-konferansen 2019

AGP- konferansen 2019 var det tiande året vi samla leiarar, mellomleiarar, tillitsvalte og verneombod. Hovudtema for konferansen var Endring og omstilling - Møre og Romsdal fylkeskommune mot 2020.

Les meir

AGP Konferansen 2018

300 leiarar, tillitsvalde og verneombod i fylkeskommunen 7. og 8. mars 2018 var med på den årlege AGP-konferansen. Der vart det løfta fram viktige tema forankra i fylkeskommunen sin arbeidsgivarpolitikk. 

Les meir

AGP-konferansen 2017

Tema for årets konferanse var etikk og ytringsfridom i eit arbeidsgivar og organisasjonsperspektiv, godt språk og motivasjon og stressmestring i endringstider.

Les meir

AGP - konferansen 2016

Gjennom to spanande dagar fikk vi med hjelp frå svært kompetente eksterne føredragshaldarar satt fokus på endringsleiing både gjennom det strategiske og det operative perspektivet. Vi fikk også presentert eksempel frå eigen organisasjon med interne bidragsytarar.

Les meir

AGP-konferansen 2016

Siste frist for påmelding mandag 7. mars.

Vi nærmar oss årets arbeidsgivarpolitikk-konferanse som går av stabelen i Ålesund den 16. og 17. mars. Gjennom to spanande dagar vil vi med hjelp frå svært kompetente eksterne føredragshaldarar ha fokus på endringsleiing både gjennom det strategiske og det operative perspektivet. Vi vil også presentere eksempel frå eigen organisasjon med interne bidragsytarar.

Her finn du meir informasjon om programmet, føredragshaldarane og påmelding

Les meir

Arbeidsgivarpolitikk – konferansen 24. og 25. november

Kommentarar frå deltakarar:

  • “Dette er kjempebra !”
  • “Vi fårkompetansepåfyll av høg kvalitet!”
  • “Det går berre ein veg – konferansen blir betre for kvart år!”
  • “Denne konferansenblir vanskeleg å toppe!”
Les meir

Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2014

AGP-konferansen 2014 var i år lagt til Rica Parken hotell i Ålesund, 12. og 13. mars.  Med hjelp frå svært kompetente eksterne føredragshaldarar og bidrag frå fleire av våre eigne fekk vi gjennom to spanande dagar solid påfyll på temaområde forankra i vår eigen arbeidsgivarpolitikk.

Les meir

AGP-konferansen 2015

Utvikling og kvalitet gjennom samhandling, god kommunikasjon og lærande møteplassar.  

Les meir