Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2014

AGP-konferansen 2014 var i år lagt til Rica Parken hotell i Ålesund, 12. og 13. mars.  Med hjelp frå svært kompetente eksterne føredragshaldarar og bidrag frå fleire av våre eigne fekk vi gjennom to spanande dagar solid påfyll på temaområde forankra i vår eigen arbeidsgivarpolitikk.

Lederretning

Foredragshaldarane var forfattar og lektor Inge Eidsvåg, professor ll i innovasjon frå NTNU Sjur Dagestad og arbeids- og organisasjonspsykolog Ståle Einarson.  

Desse hadde fokus på innovasjon, nyskaping og arbeidsmiljø.

Konferansen løfta også fram eksempel frå eigen organisasjon. Rektor ved Sykkylven vgs Barbro O. Midtgård reflekterte rundt temaet innovasjon og nyskaping i eiga verksemd. Fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen og rådgivar Iver Kåre Mjelve viste oss eksempel på bruk av ny teknologi og nye arbeids- og samhandlingsformer.

Gå inn på facebook-sidene våre for å sjå meir frå konferansen.

  

Inge Eidsvåg
Sjur Dagestad
Ståle Einarson

Inge Eidsvåg

Forfattar og lektor

Sjur Dagestad

Professor II i innovasjon ved NTNU

Ståle Einarsen

Arbeids- og organisasjons-psykolog