Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Dag Lervik Dag Lervik
Prosjektleiar Omstilling 2020
71 28 01 75 /
Mob. 951 73 038
Send e-post
Marianne Bye Marianne Bye
Rådgivar
71 28 01 76
Send e-post

AGP-konferansen 2015

Utvikling og kvalitet gjennom samhandling, god kommunikasjon og lærande møteplassar.  

AGP 2015

Den 10. og 11. mars 2015 deltok nærare 300 leiarar, tillitsvalde og verneombod i fylkeskommunen på den årlege AGP-konferansen der viktig tema forankra i vår eigen arbeidsgivarpolitikk ble løfta fram.

Gjennom to spanande dagar fikk vi med hjelp frå svært kompetente eksterne føredragshaldarar og prosessrettleiarar fagleg påfyll med fokus på utvikling og kvalitet gjennom samhandling, god kommunikasjon og lærande møteplassar. Fylkeskommunen sin reviderte kommunikasjonsstrategi og eksempel på organisasjonsutvikling og kommunikasjonsarbeid  i vår eigen organisasjon vart løfta fram på konferansen gjennom interne bidragsytarar.

Du kan lese ein meir utfyllande artikkel om konferansen her.