Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Dag Lervik Dag Lervik
Prosjektleiar Omstilling 2020
71 28 01 75 /
Mob. 951 73 038
Send e-post

Dokument

AGP program 2016
PDF-dokument - 3,65 MB

AGP-konferansen 2016

Siste frist for påmelding mandag 7. mars.

Vi nærmar oss årets arbeidsgivarpolitikk-konferanse som går av stabelen i Ålesund den 16. og 17. mars. Gjennom to spanande dagar vil vi med hjelp frå svært kompetente eksterne føredragshaldarar ha fokus på endringsleiing både gjennom det strategiske og det operative perspektivet. Vi vil også presentere eksempel frå eigen organisasjon med interne bidragsytarar.

Her finn du meir informasjon om programmet, føredragshaldarane og påmelding

Program og innleiarar til arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2016 er no på plass. Den 16. og 17. mars 2016 blir alle leiarar, tillitsvalde og verneombod i fylkeskommunen invitert til den årlege AGP-konferansen der viktig tema forankra i vår eigen arbeidsgivarpolitikk blir løfta fram.

AGP-konferansen 2016 er lagt til Scandic Parken hotell i Ålesund.

Gjennom to spanande dagar vil vi med hjelp frå svært kompetente eksterne føredragshaldarar ha fokus på endringsleiing både gjennom det strategiske og det operative perspektivet. Vi vil også presentere eksempel frå eigen organisasjon med interne bidragsytarar.

AGP-konferansen er knytt opp mot vår HMS-opplæring slik at den utgjer Modul-1 i HMS-opplæringa vår.

Detaljprogram kan og lastast ned frå høgremargen på denne sida.

På konferansen vil de mellom anna få møte desse eksterne foredragshaldarane:

 
Marit Moum Aune
                     
        
Anders-Dysvik_kvadratisk_nyhetsbilde_80
               
      
Irmelin Drake
                  
  
Sturle D Tvedt
                      
 
T.Lundqvist
   
Marit Moum Aune, sceneinstruktør og foredragshaldar   Anders Dysvik, professor ved Handelshøgskolen BI   Irmelin Drake forfattar og førsteamanuensis Høgskolen i Sørøst-Norge  Sturle Danielsen Tvedt, Høyskolen i Stord   Torleif Lundqvist, foredragshaldar,
rettleiar og
inspirator

Påmeldinga er nå stengt.
Overnatting på Scandic Parken eller Scandic Scandinavie.

Vi oppfordrer deltagerne til å nytte kollektivtransport til konferansen.