Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Leiar- og medarbeidarutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune vil arbeide systematisk for å utvikle seg som ein attraktiv arbeidsplass for alle tilsette uavhengig av alder.

Vi skal vere ein organisasjon med tydeleg kultur for læring, der leiarar og medarbeidarar viser vilje til kontinuerlig utvikling og refleksjon over eigen praksis. Kompetanseutvikling og utviklingsarbeid er ein del av kjerneverksemda i Møre og Romsdal fylkeskommune, og er ein kontinuerlig prosess.

Leiarutviklingsprogram, leiaroppfølging, medarbeidar- og utviklingssamtalar, kompetanseplanlegging og kompetansetiltak er dei viktigaste virkemidla i utvikling av våre leiarar og medarbeidarar. Gode prosessar i samband med omstilling og endring vil vere mogleg å møte med systematisk utvikling av medarbeidarane.

Vårt arbeid med strategisk kompetansestyring  dekkjer ein heilskapleg prosess som fevner om kompetansestrategi, -kartlegging, -utvikling og ressursplanlegging

Leiarar med personalansvar skal kvart år gjennomføre "Kompetanse- og rekrutteringssjekken" før medarbeidar- og utviklingssamtalen med sine tilsette som grunnlag for medarbeidar- og virksomhetsutvikling.

Kontakt personalseksjonen for meir informasjon.

.

Kontaktpersonar

Iver Kåre Mjelve Iver Kåre Mjelve
Rådgivar
71 28 01 52 /
Mob. 976 92 994
Send e-post
Marianne Bye Marianne Bye
Rådgivar
71 28 01 76
Send e-post
Richard David Anthony Muller Richard David Anthony Muller
kst. personalsjef
71 28 01 73 /
Mob. 952 04 546
Send e-post