Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Dag Lervik Dag Lervik
Prosjektleiar Omstilling 2020
71 28 01 75 /
Mob. 951 73 038
Send e-post
Marianne Bye Marianne Bye
Rådgivar
71 28 01 76
Send e-post

AGP-konferansen 2009

Her finn du foredraga frå konferansen saman med programmet

Onsdag 25. november

930 Registrering og lett servering  
1030 Kulturelt innslag  
1045 Opning av konferansen  
  Satsinga på fornying av arbeidsgivarpolitikken og forventningar til det som skal komme. v/Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik
1100 Innhaldselementa i Arbeidsgivarpolitikk for framtida. V/Personalsjef Dag Lervik
1120 Om visjon, overordna verdiar og mål for ”Arbeidsgivarpolitikk for framtida”. V/Leiar for delprosjekt ”omdømmebygging” Anna Tokle Amundsen  
1150 Pause  
1205 Strategiske grep - plattform for leiing og medarbeidarutvikling. Prioriterte tiltaksområde. V/Personalsjef Dag Lervik  
1245 Lunsj  
1330

Mingling på stands

Innsatsområda blir presentert på stand med høve til å møte ressurspersonar frå arbeidsgruppene

 
1445

Dialog og relasjonsleiing

Det blir lagt inn tid til refleksjonoppgåver i ”cafedialog”. V/ Jan Spurkeland

Dialog og relasjonsleiing

vedl.Dialog

1700 Lett servering  
1720 Jan Spurkeland held fram  
1800 Oppsummering dag 1  
1815 Fagleg program slutt  
2000 Mat og hygge  
  • 3-rettars middag  
  • Intimkonsert - Ole Reinlund med Kjetil Steensnæs  

Torsdag 26. november

830 Nøkkelfaktorar for samhandling, kvalitet og arbeidshelse. V/Bjørnar Brændeland
1100 Mingling på stands og utsjekking av romma  
  Bjørnar Brændeland held fram  
1300 Lunsj  
1400 1400 Refleksjonoppgåver i ”cafedialog” med utgangspunkt i Brændeland sitt  
1445

Vegen vidare

Kommande aktivitetar og lokale prosessar

 
1515 Slutt – og vel heim !