Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Dag Lervik Dag Lervik
Prosjektleiar Omstilling 2020
71 28 01 75 /
Mob. 951 73 038
Send e-post
Marianne Bye Marianne Bye
Rådgivar
71 28 01 76
Send e-post

Arbeidsgivarpolitikk konferansen 2010

17-18 november 2010, Rica Parken, Ålesund

Her finn du foredraga frå konferansen i feltet til høgre

logibilde

Dag 1:

09:00- 10:30 Registrering
10:30 – 11:00 Åpning av konferansen – Kulturinnslag Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik ønskjer velkomen
11:00 – 11:45 Frå politikk til godt medarbeidarskap i Nesset kommune v/ rådmann i Nesset kommune – Rigmor Brøste Kjersem Gode resultat gjennom sterk tru på medarbeidarutvikling
11:45 – 12:15 Pause med beinstrekk
12:15 – 13:00 Verkstad som metode for leiarutvikling v/ KS-konsulent Åsbjørn Vetti Leiarutfordringar knytt til perspektivet heilskapleg og utfordrande leiarskap mot gode resultat
13:00 – 14:00 Lunsj
14:00 – 17:30 Verkstad som metode for leiarutvikling v/ KS- konsulent Åsbjørn Vetti

Dag 2

08:30 – 08:45 Dagen starte med kulturinnslag
08:45 – 09:30 Vår nye livsfasepolitikk Meistring og motivasjon i alle livsfasar v/rådgivar Richard Muller
09:30 – 10:15 Verkstad Frå livsfasepolitikk til god praksis for tilsette i Møre og Romsdal fylkeskommune
10:15 – 10:45 Pause med utsjekking
10:45 – 11:15 Presentasjon av ny avtale om bedriftshelseteneste v/rådgivar Morten Larsen og Hjelp 24
11:15 – 12:15 Lunsj
12.15 – 15:00 Leiarrolla i eit verdiperpektiv v/filosof og ide-historiker Guttorm Fløistad
15:00– 15:30 Oppsummering og vegen vidare v/fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik