Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Dag Lervik Dag Lervik
Prosjektleiar Omstilling 2020
71 28 01 75 /
Mob. 951 73 038
Send e-post
Marianne Bye Marianne Bye
Rådgivar
71 28 01 76
Send e-post

Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2011

Årets hovudtema er medarbeidarskap, leiarutviklingsprogrammet, kompetansemobilisering og eigenmotivasjon. Medarbeidar- og utviklingssamtalen vil også få stor plass.

Under finn du foredragsfilene som vart nytta på konferansen.

løfte i flokk-figur

Torsdag 24. november - fredag 25. november

Rica Seilet Hotel, Molde

Deltaking på konferansen vil også inngå som modul 1 i fylkeskommunen sin modulbaserte HMS - opplæring (grunnopplæring i arbeidsmiljø).

Registreringa startar kl. 9.30.

Innhald dag 1 -  24. november

10.30 Fylkesrådmannens refleksjonar rundt status og forventningar til vidare arbeid med AGP  

        (pdf)

 11.00 Om leiarutviklingsprogrammet (LUP). Kort introduksjon v/rådgivar Richard Muller  

 pdf

 11.30 Eit litt dykk i den faglege plattforma i LUPv/Kjellaug Tørstad, Agenda Kaupang 
kjellaug tørstad agenda kapuang
Kjellaug Tørstad  pdf
12.15 Lunch og stand/utstilling i fellesareal    
 13.30 Kompetansestyring i Møre og Romsdal fylkeskommune v/Iver Kåre Mjelve, personalseksjonen  
14.00 Kompetansemobilisering og eigenmotivasjon  v/Linda Lai ph.d/dr.oecon/førsteamanuensis, Handelshøgskolen BI
linda lai BI
Linda Lai 24.11.11 pdf
15.00 Stands og utstillingar    
15:30 Kompetansemobilisering og eigenmotivasjon  v/Linda Lai fortsetter     
 
17:30
Slutt      
18.30 Middag og hyggeleg samvær
tapas_1
 
20.30 Konsert: markering av 20 års-jubileum for Møremusikarane saman med Brass Brozz – Bjørnsonsalen
brassbrothers
 

Innhald dag 2 - 25 november

 08.30 Frå arbeidsevneperspektiv til ressursperspektiv v/Anne Inga Hilsen, Seniorforskar FAFO
anne inga hilsen FAFO

pdf

10.30

Korleis hente ut effekten av medarbeidarsamtalen

-   Ein arena for å utøve leiarskap og medarbeidarskap v/John Fredrik Alfsen, partnar/bedriftsrådgivar, Hartmark Consulting

Jon-Fredrik-Alfsen

pdf

 11.45 Lunch, stands og utstillingar    
 13.00 Korleis hente ut effekten av medarbeidarsamtalen (forts.)    
14.00 Erfaring med AGP og tankar rundt vidare prosessar på driftseiningsnivå   v/ Bjørn Johannessen, Kristiansund vgs
bjørn-johannessen

pdf

14.30 Vegen vidare v/fylkesrådmann Ottar B. Guttelvik og personalseksjonen  

pdf

Standsfiler