Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanningssektoren

Vi har samla arbeidsgivarpolitikken som gjeld ved endring og omstilling i  "Prosessrettleiar - ved endring og omstilling"

Vi vil med dette sikre eit meir heilskapeleg og utviklingsorientert perspektiv ved endring og omstilling i utdanningssektoren.

Fylkesutdanningssjefen understrekar at det heilskaplege og utviklingsorienterte perspektivet skal gjelde stillingsplanarbeidet i skolane og arbeidet knytta til Stillingsbanken si verksemd. 

Medarbeidarsamtale,kompetanseplanlegging og kompetansetiltak er dei viktigaste virkemidla i medarbeidarutvikling. Gode prosessar i samband med omstilling og endring vil vere mogleg å møte med systematisk utvikling av medarbeidarane.

Skoleleiarar med personalansvar skal kvart år gjennomføre medarbeidarsamtale med sine tilsette som grunnlag for medarbeidarutvikling.  

Meir informasjon om dei styrande dokumenta for stillingsplanarbeidet, handtering av overtal og innmelding av ledige stillinger finn ein nedanfor.

NB!!!

Medarbeidarar som vart meldt overtalleg for skoleåret 2017/18 og som ikkje vart plassert i fast stilling, må skulane huske på å ta med i samband med stillingsplanarbeidet for skoleåret 2018/19.

STØTTEDOKUMENTER


ARBEIDSGIVARPOLITIKK VED ENDRING OG OMSTILLING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

ARBEIDSGIVARPOLITIKK VED ENDRING OG OMSTILLING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Prosessrettleiar ved endring og omstilling

Les meir

2018 Melding overtal skuleåret 2018-2019

Melding av overtal skuleåret 2018-2019

Les meir

2018 Melding om ledig ressurs skuleåret 2018-2019

2018 Melding om ledig ressurs skuleåret 2018-2019

Les meir

Melding overtal til Stillingsbanken

Melding av overtal  skuleåret 2013-2014

Les meir

Melding ledige ressursar til Stillingsbanken

Melding av ledige ressursar  skuleåret 2011-2012

Les meir

2012 Melding overtal til Stillingsbanken

Melding av overtal  skuleåret 2012-2013

Les meir

2012 Melding ledige ressursar til Stillingsbanken

Melding av ledige ressursar  skuleåret 2013-2014

Les meir

2013 Melding overtal til Stillingsbanken

Melding av overtal  skuleåret 2013-2014

Les meir

2013 Melding ledige ressursar til Stillingsbanken

Melding av ledige ressursar  skuleåret 2013-2014

Les meir

2014 Melding overtal til Stillingsbanken

Melding av overtal  skuleåret 2014-2015

Les meir

Kontaktpersonar

Iver Kåre Mjelve Iver Kåre Mjelve
Rådgivar
71 28 01 52 /
Mob. 976 92 994
Send e-post
Kari Gagnat Kari Gagnat
Rådgivar
71 28 01 98 /
Mob. 995 31 235
Send e-post
Ole Bjørn Helberg
Lærer
71 24 33 00 /
Mob. 905 59 864
Send e-post
Berit Dahl Berit Dahl
Konsulent
71 28 01 77
Send e-post