Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Livsfase

Illustrasjonsbilde

I samband med "Arbeidsgivarpolitikk for framtida" er det utarbeidet eit nytt dokument "Arbeidsgivarpolitikk i alle livsfasar". Dette dokumentet erstattar tidlegare seniorpolitiske dokument "Betre og betre år for år".

Målet med den nye livsfasepolitikken vår er at den skal avspegle likeverd for tilsette i alle aldersgrupper, og arbeidsstokken skal vere prega av mangfald.
I dette ligg det også at vi har ulike fasar i livet der behov, krav, avgrensingar og moglegheiter varierar.


Møre og Romsdal fylkeskommune var representert på nasjonal konferanse om seniorpolitikk

Den 12. og 13. november 2014 arrangerte KS, Unio og Senter for seniorpolitikk på ein nasjonal konferanse under tittelen «Seniorene – kompetent arbeidskraft for framtiden».

Les meir

Moglege tiltak

I ein medarbeidar-/utviklingssamtale kan ein ta opp kva utfordringar ein ser i høve til livsfase. Kva løysing ein finn for å møte dei ulike utfordringane, må vere eit resultat av ei konkret avveging mellom arbeidsgivar og arbeidstakar sine behov. Formålet er å fremje arbeidsevne og utvikling hos den enkelte samt å inspirere til å stå i arbeid ut over 62 år.

Les meir

Individuelle livsfasetiltak

Gjennom lov- og avtaleverket er det ordningar som tar opp i seg dette med tilpassing til livsfasar og den enkelte sitt behov. Dette finn vi i Lov om Folketrygd (kap 8, 9 og 14), Hovudtariffavtalen og Arbeidsmiljøloven (kap 4, 10 og 12). I tillegg har vi vår eigen arbeidsgivarpolitikk inkludert livsfasepolitikk.

  • Livsfase - barn
  • Livsfase - alle
  • Livsfase - senior
Les meir

Kontaktpersonar

Richard David Anthony Muller Richard David Anthony Muller
kst. personalsjef
71 28 01 73 /
Mob. 952 04 546
Send e-post

Dokument

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar
PDF-dokument - 157,51 kB
Presentasjon -seniorkonferanse 2014
PDF-dokument - 3,14 MB