Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Intranett > Arbeidsgivar HR > Arbeidsgivarpolitikk > Livsfase > Nasjonal konferanse om seniorpolitikk 2014

Dokument

Presentasjon -seniorkonferanse 2014
PDF-dokument - 3,14 MB

Møre og Romsdal fylkeskommune var representert på nasjonal konferanse om seniorpolitikk

Den 12. og 13. november 2014 arrangerte KS, Unio og Senter for seniorpolitikk på ein nasjonal konferanse under tittelen «Seniorene – kompetent arbeidskraft for framtiden».

Illustrasjonsbilde

Møre og Romsdal fylkeskommune vart invitert til å delta som innleiarar på konferansen.

 Personalsjef Dag Lervik og hovudtillitsvalt i Utdanningsforbundet Einar Skjegstad innleia om temaet «Arbeidsgivarpolitikk for Møre og Romsdal fylkeskommune i eit seniorperspektiv».

Rektor Arne Tjelle og lærar/senior Ingar Sveen følgte opp med eit eksempel på om omsetting av arbeidsgivarpolitikken gjennom opplegg for introduksjon av nytilsette lærarar og bruk av seniorressursen gjennom «Mentorordning ved Fræna vidaregåande skole».

 

Presentasjonen som fylkeskommunen sine representantar nytta på konferansen kan du laste ned frå høgremargen