Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Intranett > Arbeidsgivar HR > Arbeidsgivarpolitikk > Lønn/tariff > Kompetanse - ansiennitet undervisningspersonale

Kontaktpersonar

Kari Gagnat Kari Gagnat
Rådgivar
71 28 01 98 /
Mob. 995 31 235
Send e-post
Iver Kåre Mjelve Iver Kåre Mjelve
Rådgivar
71 28 01 52 /
Mob. 976 92 994
Send e-post

Kompetanse - ansiennitet undervisningspersonale

Aktuelle føresetnader
Undervisningspersonale si løn er i Hovudtariffavtalen (HTA) knytta til omfang av utdanning (kompetanse) og ansiennitet.  

Vi har samla informasjonsressursane som trengs for kompetansefastsetting og ansiennitetsberekning.

Fastsetting av kompetanse og ansiennitet for tilsette skjer på skulenivå.

Fylkesutdanningsjefen og personalsjefen har utarbeidd ein rettleiar for kompetansefastsetjing og ansiennitetsberekning. 

Den enkelte tilsette har ansvaret for framskaffing av dokumentasjon på omfang og nivå av utdanninga. Det er den aktuelle utdanningsinstitusjon for utdanninga i Norge som fastsett omfang og nivå. Ved utdanning frå utlandet er det NOKUT som fastsett akademisk omfang og nivå.

Utanlandske yrkeskvalifikasjoner
Utdanningsdirektoratet godkjenner personer med yrkeskvalifikasjoner fra utlandet som vil jobbe som lærere og ledere i norsk skule.

NB! Alle søkere med utdanning utenfor EØS området og Sveits må først søke NOKUT om generell akademisk godkjenning og legge ved dette vedtaket.

Gjeldande føresetnader
Vedlegg 6 HTA

Dokumenter

Rettleiar kompetansekrav og lønsinnplassering for undervisningspersonale (ajourført lekkjer mm,2015-06-11)
Nytt Skjema for beregning av lønsansiennitet 
Illustrasjon for lærarar med fagbrevsbakgrunn
Hjelpeark

Kurskompendie Molde 17.11.08 og  Ålesund 18.11.08

Oppgåveløysinga

PPT Kompetansefastsetjing

PPT Ansiennitetsberekning

Lenker
NOKUT
Udir utanlandske yrkeskvalifikasjonar
HTA

Udir - 3-2015 Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag (oppdatert 12.2.2016)

Opplæringslova særleg § 10
Forskrift til opplæringslova særleg § 14
F-rundskriv nr 25/2003

Kontaktperson:
Iver Kåre Mjelve - iver.kare.mjelve@mrfylke.no - tlf. 97692994

Comments