Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tips og gode råd Visma Rekruttering

Her vil vi fortløpande kome med tips og gode råd.

2019-05-24
Refleksjonar frå Sivilombodmannen

2017-06-09
Jeg får ikke opp word.doc. når jeg skal redigere/vise dokument til søkerne.
https://alfresco.mrfylke.no/share/s/8C2k2jalTuyNt7gd8FH6Pw

2017-01-06
Rettleiing om kor tilsette finn internt utlyste stillingar finn du her: https://alfresco.mrfylke.no/share/s/w6prdgseTc-czD8irGSobg

Rekrutteringsprosessen med høg kvalitet  

Fylkesakademiet arrangerte eit to-dagars kompetanseutvikling i rekruttering på Rica Parken hotell i Ålesund, januar 2015 og på Scandic Seilet, Molde mars 2017, mars 2018.

Målgruppa var tilsettingsutval; leiarar og tillitsvalte og andre som deltar i rekruttering av nye medarbeidarar.

2018:

Presentasjoner dag 1:  https://alfresco.mrfylke.no/share/s/KEAT5iVaTPq-ED4vvyVBsw 

Presentasjoner dag 2: 

2017:

Presentasjoner dag 1: https://alfresco.mrfylke.no/share/s/tY62tsd-Ri6WLnDANabXYA 

Presentasjoner dag 2: 

2015:

Tema

 

Målet med opplæringa er at alle tilsettingsutval i fylkeskommunen skal ha høg kompetanse i alle delar av rekrutteringsprosessen.

2014-06-13:

"Rekruttering – søkerlister

Når en stilling blir satt til status "Søkere vurderes"  blir det lagret søkerlister som legger seg under fanen "Vedlegg" på stillingen. Når du i ettertid skriver ut søkerlister er det disse listene du får ut.

Hvis det blir lagt inn nye søkere etter at stillingen er satt til "Søkere vurderes", vil ikke nye søkere komme med.  Det må da lagres nye søkerlister for å få med nye søkere.

Det gjøres ved å høyreklikke på den aktuelle stillingen, velg så rapporter/Søkerlister og Lagre søkerlister.

De nye korrekte søkerlistene med samtlige søkere ligger da under fanen Vedlegg, og blir hentet når du kjører ut søkerlister fra menyen."

1. Namning ved oppretting av ny stilling:
Følgjande skal gjelde: Skriv inn Skulenamn og namn på stillinga og Visma løpenummer kjem automatisk i parantes. Døme: Spjelkavik videregående skole - filolog 100 % (1720/Utlyst)  

Grunngjeving: Lettare å finne att sine stillingar, og Brevmalane er no utforma slik at ein skal sleppe å redigere kvart brev ein sender ut, derfor nemnde namning av stillingsnemninga.

For å finne att stillingane ein arbeidar med kan ein nytte søkefunksjonen (fanen "Søke etter stillinger" for å filtrere bort dei stillingane ein ikkje vil sjå.

2. Arbeidsrutiner

Overgangen til Visma Enterprise HRM Rekrutteringsmodulen krev at kvar eining går igjennom sine arbeidsrutiner.

NB! Stillingar skal publiserast på web før ein sender dei til "Annonsekontoret".
 
NB! Stillingar som ikkje vert sett i status "Utlyst" i Rekrutteringsmodulen vert det ikkje råd å søke på elektronisk.

3. Prosessen

Prosessen er skildra i figuren nedanfor, meir om arbeidsprosessflyten finn du og --> her

3. Søkeradministrasjon

Opplever ein at søknader ikkje kjem inn korrekt, kan du kjøre feilsjekk. Merk stillinga det gjeld og velg Feil sjekk frå meny på stilling.

Dersom feilen gjeld ufullstendig henting av søkars CV, finnst det eit eige punkt for dette; Merk søkar og velg Slett CV(Henter inn personlig CV). CV som ble hentet inn når søknad ble sendt vil da slettes, og systemet henter inn CV som ligger på søker i Enterprise Web på nytt.

Ved ufullstendig CV, f.eks fil vedlegg mangler

Erfaringsdeling Visma

Her finn du skjema for erfaringsdeling med bruk av Rekrutteringsmodulen i Visma Enterprise HRM

Les meir

Kontaktpersonar

Iver Kåre Mjelve Iver Kåre Mjelve
Rådgivar
71 28 01 52 /
Mob. 976 92 994
Send e-post
Berit Dahl Berit Dahl
Konsulent
71 28 01 77
Send e-post

Erfaringsdeling

Her finn du skjema for erfaringsdeling med bruk av Rekrutteringsmodulen i Visma Enterprise HRM

Dokument

Rekrutteringsmodellen
PDF-dokument - 170,33 kB