Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Vegvisar for rekruttering

REKRUTTERING

1   Ledigstilling
 1. Stillings- og kravsanalyse

         a.  Omfordeling av arbeidsoppgåver?

         b.  Utlyse stilling

 • Meir om den overordna prosessen her

2   NB! Utarbeid en tidsplan for prosessen (intervjua – møtedato for tilsettingsorganet)

3   Produsere stillingsutlysinga i Rekrutteringsmodulen
 1. Kva skal stå i utlysinga på web
 2. Kva skal stå i utlysinga hjå Nav og andre nettstadar?
 3. Kva skal stå i utlysinga i avisene?
 4. Kontrollspørsmål
 5. Føringar på tekst som skal vere med i utlysinga
4    Publisere utlysinga på web (mrfylke.no) sjøl og i andre media via Infoseksjonen sitt annonsekontor.
5    Søknad via web
6    Når første søknad er motteke opprettast det automatisk sak i ePhorte.
7    Hugs å leggje alle annonsevariantane inn i ePhorte. (manuelt)
8    Saksbehandling i rekrutteringsmodulen
 1. Produsere søker lister
 2. Sende “bekreftelsesbrev” på at søknad er mottatt
 3. Vurdere søkarar
  a.  Intervju kandidatar
  b  Gjennomføre intervju
 4. Alle som er innstilt skal ha vært på intervju
 5. Originale vitnemål og attestar kontrolleras, kopierast/skannes og inngår som vedlegg i eit dokumentasjonsnotat. 
 6. Referansesjekk 
  1. Tilrådingsnotat som grunnlag for saksframlegg for tilsettingsorganet
9    Saksframlegg som JP i ePhorte til tilsetjingsorganet vedlagt tilrådingsnotat, utlysingstekst, utvida søker liste
10  Møte i tilsettingsorganet
11  Saksbehandling i rekrutteringsmodulen (Prosedyre)
 1. Tilbodsbrev om tilsetting til nr 1, genereras i HRM
  a. Vedlagt 2 eks arbeidsavtaler, teiepliktskjema, lovtekster, alt genereras i HRM

     2.  Send avslagsbrev til søkarar som ikkje vert tilsett

12  Ved tiltreding send tilvisingsskjema, vedlagt skattekort, kontonummer og andre opplysningar til lønnsansvarlig
13  Personalmappe blir oppretta i ePhorte

Dokumentasjonsnotat m/attester og vitnemål må leggast inn i personalmappa i ePhorte.

14  Introduksjonsprogrammet starter for den nytilsette
15  Den nytilsette blir påmeldt Fylkesakademiets introduksjonsdag for nytilsette i Møre og Romsdal Fylkeskommune.

Fotnote til pkt 11.1:
Prosedyre ved utarbeiding av arbeidsavtale og tilbodsbrev:
https://alfresco.mrfylke.no/share/s/QyqonBBvQ5mB3gNVVRnvDA