Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

AMU-skole

Referat frå alle møter i AMU på skolane skal snarast etter at møta er avvikla leggast inn på dei lokale HMS-sidene på eit eige område saman med referata frå lokale OD-møte. 

For informasjon om AMU, AKAN og HMS generelt viser vi til eige menypunkt - HMS.

Med ønske om å skape eit arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide, er det mellom dei sentrale partane i arbeidslivet inngått Intensjonsavtale om eit meir inkluderande arbeidsliv.