Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2011 Sektornivå

Aarshjul 2011 Drøftingsmøter

Innkalling OD-møte 9.3.2011

VARSEL

Med dette varslar vi om at det planfesta møtet 9.3.2011 vert avvikla på møterom 700, Fylkeshusa - Molde

Les meir

Kjøreplan OD-møte 9.3.2011

Dagsorden

(Saker som skal orienterast/drøftast når Personalsjefen er tilstades vil bli tatt opp mellom kl 14:10 og 15:30)

Les meir

UTKAST TIL OPPLEGG OG FØREBELS TILBAKEMELDING TIL KS/UTDANNINGSFORBUNDET

Til drøfting:

UTKAST TIL OPPLEGG OG FØREBELS TILBAKEMELDING TIL KS/UTDANNINGSFORBUNDET

Les meir

Kjøreplan lokal arbeidstidsavtaler

Forhandlingsmøte 26. april - kl 10-14 på møterom 102 - Fylkeshusa

Les meir

Referat OD møte 6.april 2011

Kl. 12:15 - 14:30, Møterom 103 - Fylkeshusa, Molde

Les meir

Referat OD-møtet 9. mars 2011

Orienterings- og drøftingsmøte Utdanningssektoren

Møtereferat onsdag 9.mars 12:00-15:30, rom 700,Fylkeshusa

Les meir

Dokument

Aarshjul 2011 Drøftingsmøter
PDF-dokument - 173,08 kB