Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2012 - Sektornivå

Fylkesutdanningssjefen gjennomførar jamnleg orienterings- og drøftingsmøte med arbeidstakarorganisasjonane.

Møteoversikt 2012

OD-møte 17. februar - Referat

OD-møte 12. april - Referat

OD-møte 5. juni (gjekk ut pga. streik)

OD-møte 4. september - Referat

OD-møte 24. oktober - Referat

OD-møte 4. desember - Referat

         

 

OD-MØTE 04.12.12 KL 12.00-15.15, FYLKESHUSET, MØTEROM 700 

 
1. Godkjenning av referat og saksliste  
2. Orienteringssaker  
3. Praktisering av arbeidstidsavtalen  
4. Innmelde saker frå organisasjonane  
   
   

OD-MØTE 24.10.12 KL 12.30-15.15, FYLKESHUSET, MØTEROM 100 (øst-bygget)

 
1. Godkjenning av referat og saksliste  

2. Orienteringssaker:

Saker til utdanningsutvalet 25.10 og 12.11:

 • Oppsummering inntaket 2012 - 2013
 • Behov for areal for tilpassa opplæring ved dei vidaregåande skolane i Romsdalsregionen
 • Prosessen rundt Ålesund-strukturen
 • skolebruksplanen
 • økonomiplanen
 • kvalitetsmedling
 • evaluering av Kunnskapsløftet
 • karrieredagane 2012
 

3. Praktisering av arbeidstidsavtalen

 
4. Innmelde saker frå organisasjonane  
5. Eventuelt  
   
   

OD-MØTE 04.09.12 KL 12.00-15.15, FYLKESHUSET, MØTEROM 700

 
1. Godkjenning av referat og saksliste  

2. Orienteringssaker:

 

3. Innmelde saker frå organisasjonane

 • UF: Praktisering av arbeidstidsavtalen
 
4. Eventuelt  
   

OD-MØTE 12.04.12 KL 09.00-14.30, FYLKESHUSET, MØTEROM 700

med påfølgande møte om Arbeidstidsavtale for undervisningspersonell for skoleåret 2012-2013

 
1. Godkjenning av referat og saksliste  

2. Orienteringssaker:

 

3. Innmelde saker frå organisasjonane

          Frå Utdanningsforbundet

 • UF: Anonym retting av prøver
 • UF: Politikk i skolen
 • UF: Tilsetting av rådgjevarar i vgs
 
4. Eventuelt  

Møte om Arbeidstidsavtale for undervisningspersonell for skoleåret 2012-2013

Vedlegg: SFS 2213

 

OD-MØTE 17.02.12 KL 12.00-15.15, FYLKESHUSET, MØTEROM 700

 
1. Godkjenning av referat og saksliste  

2. Orienteringssaker:

 • Økonomiresultat 2011
 • Prosessen med rullering av kvalitetsplana
 • Inntak på særskilt vilkår
 • Om gjennomgang av den fornya arbeidstidsavtalen
 

 3. Innmelde saker frå organisasjonane

 
 4. Eventuelt  

Kontaktpersonar

Martin Hauge Martin Hauge
Seniorrådgivar
71 28 01 74 /
Mob. 957 43 270
Send e-post
Iver Kåre Mjelve Iver Kåre Mjelve
Rådgivar
71 28 01 52 /
Mob. 976 92 994
Send e-post