Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2017 Sektornivå

Fylkesutdanningssjefen gjennomførar jamnleg orienterings- og drøftingsmøte med arbeidstakarorganisasjonane.

Møteoversikt 2017

Møtetidspunkt er kl. 12.00-15.00 på Fylkeshuset i Molde 

Tirsdag 28. februar - referat
Tirsdag 18. april - referat
Tirsdag 13. juni - referat (NB! møtetidspunkt kl. 13.00)
Tirsdag 12. september - referat
Torsdag 19. oktober - referat
Tirsdag 19. desember - korrigert referat; opprinnelig referat

OD-møte 19. desember 2017

Dagsorden

 1. Godkjenning av referat og sakliste
 2. Orienteringssaker frå utdanningsavdelinga
  • Arbeidet med fagfornying og læreplanarbeidet ute på skulenivå
  • Arbeidet med fagfornying og endring av tilbodsstruktur
  • Status Visma Flyt skole
  • Sensorordninga
  • Undervisningsevalueringa
  • Saker frå møte i utdanningsutvalet 13. november, se lenke
  • Saker frå møte i yrkesopplæringsnemnda 23.november, se lenke
 3. Stillingsbanken 2018 (tidsplan rekruttering – stillingsplan mv.)
 4. Saker meldt inn frå Utdanningsforbundet Møre og Romsdal
  1. Innmeldte saker I og II

Ad sak om SGS 1010, saken utsettes. Det er kalt inn til eige møte med Utdanningsforbundet.

Ad sak om telefon avtale, saken er svart ut i epost datert 27.11.17 og HSAMU sak 32/17

OD-MØTE 19.10.17 kl. 12:00-15:30 FYLKESHUSET, MØTEROM 700

1.   Godkjenning av referat og saksliste

2.   Orienteringssaker fra fylkesutdanningssjefen 

 1. Orientering om saker til Utdanningsutvalget   26.10.17
 2. Forvaltningsrevisjonsrapport - FR 3/2017: Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i vgs
 3. Orientering om NDLA
 4. Orientering om framlegg til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 -2021   

3.   Innmeldte saker

 1. Ønske om synleggjering av utdanningsnivå og fagleg fordjuping på skulane sine nettsider   - Akademikerne Skole
 

OD-MØTE 12.09.17 kl 12:00-15:30 FYLKESHUSET, MØTEROM 700

1. Godkjenning av referat og saksliste

2.   Orienteringssaker fra fylkesutdanningssjefen 

2.1Orientering om saker fra Utdanningsutvalget   07.09.17

2.2   Erfaringsutveksling etter dagssamling om partssamarbeid   og lokale forhandlinger 05.09.17

2.3 Oppfølging av   felles skoleutviklingsprosjekt

3.   Innmeldte saker

3.1   Fjerning av flytende timer/ «pott»   - Akademikerne Skole

3.2   Etterutdanning i henhold til yrkessjåførdirektivet - NITO

3.3   Ønsker orientering om videre oppfølging av felles   skoleutviklingsprosjekt –   Utdanningsforbundet

3.4   Publisering av referat fra lokale OD og AMU-møter – Utdanningsforbundet

3.5   Bruk av referatmaler – Utdanningsforbundet

3.6   Utfordringer i Møre og Romsdal fylkeskommune med høy grad av   ikke-kvalifiserte lærerer i videregående skole - Utdanningsforbundet

 
OD-MØTE 13.06.17 kl 13:00-15:30FYLKESHUSET, MØTEROM 700
1. Godkjenning av referat og saksliste

2. Orienteringssaker fra fylkesutdanningssjefen

2.1 Orientering om saker fra Utdanningsutvalget 11.05.17 og 08.06.17
2.2 Orientering om stillingsbanken
2.3 Evaluering av felles skoleutviklingsdag 9.mai 2017

3. Innmeldte saker fra Utdanningsforbundet
3.1 Ønsker en gjennomgang av rapport vedrørende kartlegging av utstyrssituasjonen i den videregående skolen.
3.2 Arbeidsmengden til ATV på skolene. Nye arbeidsoppgaver er tilført ATV mer arbeidsmengde uten at det er tilført mer tid til å gjøre arbeidet.
3.3 Etterlyser svar på forespørsel om SGS 1010
 
OD-MØTE 18.04.17 kl 12:00-14:00 FYLKESHUSET, MØTEROM 700
1. Godkjenning av referat og saksliste

2. Orienteringssaker fra fylkesutdanningssjefen 

2.1 Orientering om saker fra utdanningsutvalget den 23.03.17

2.2 Orientering om sensoravtalen 2017

2.3 Orientering om felles skoleutviklingsdag 9.mai 2017

3. Innmeldte saker fra Utdanningsforbundet

3.1 Sammenslåing av klasser på VG1 og VG2

3.2 Fravær- tiltak for elever

3.3 SGS 1010

Merknad fra arbeidsgiver: Sak 3.3 utsettes til neste OD-møte

 
OD-MØTE 28.02.2017 kl. 12.00-15.00 FYLKESHUSET, MØTEROM 700
1. Godkjenning av referat og saksliste

2. Orienteringssaker fra fylkesutdanningssjefen

2.1 Orientering om saker fra utdanningsutvalget den 09.02.17
2.2 Kort orientering om resultat for 2016
2.3 Orientering om kvalitetsårshjulet
2.4 Orientering om utlysning av flere lærerspesialister Nasjonal delrapport
2.5 Orientering om PPT
2.6 Orientering om arbeidsgruppe - skoleutvikling

3. Drøftingssaker fra fylkesutdanningssjefen

3.1 Tillegget til Rettleiar til SFS 2213

4. Innmeldte saker fra organisasjonene

4.1 Utdanningsforbundet