Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Lokale OD-referat

Vi har lagt til rette eit område på intranettet der skolane legg inn referata frå dei lokale orienterings- og drøftingsmøta.  Dette området er det same som dei lokale AMU-referata skal liggje på (under dei lokale HMS-sidene)

vi finn mappa for lokale OD-møter saman med AMU-møta under skolane sine lokale HMS-system

I illustrasjonen ser du menystrykturen for HMS-lokalt. For kvar skole under dei 8 HMS-mappene, finn vi ei mappe for lokale AMU-møter og OD-møter.

Ved å trykke her går du inn på Det lokale HMS-området for dei vidaregåande skolane. Her finn du området for dei lokale OD-referata.

Vi tilrår at referata blir lagt inn i ein tabell, der AMU-møter og OD-møter kjem i to separate kolonner.  Det er viktig at filnavna for kvart referat blir navngjeve slik at det går klart fram kva type møte det er (AMU eller OD, og dato for møtet. 

Døme på eit slikt filnavn kan t.d. vere: AMU-Atlanten 13-02-14 eller OD-Fræna-16-03-14

Dokument

Mal for lokale OD-møter (.doc- format)
DOC-dokument - 180,00 kB