Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2010

Her finn du saksframlegg og møtereferat frå hovudsamarbeidsutvalet i 2010. Saker merka "orientering" har ikkje saksframlegg.

Møtereferat
 
møte 06.04.10: sak 01/10 - 07/10  
 møte 25.05.10: sak 08/10 - 14/10  
 møte 05.11.10: sak 15/10 - 19/10  
 møte 02.12.10: sak 20/10 - 22/10  
Saksframlegg
Møte 06.04.10
Saksnr Innhold
HSAMU-01/10 Konstituering av hovudsamarbeidsutvalet 2010
HSAMU-02/10 Årsrapport for hovudamarbeidsutvalet 2009
HSAMU-03/10 HMS-årsrapport for 2009
  Vedlegg 1: Årsrapport 2009
  Vedlegg 2: HMS-rapportering 2009 - avviksregistrering
HSAMU-04/10 Stillingsbanken - orientering
HSAMU-05/10 Rekrutteringmodulen - orientering
HSAMU-06/10 NyttNett - orientering
HSAMU-07/10 Bedriftshelseteneste, utkast til kravspesifikasjon - orientering
Saksframlegg
Møte 25.05.10
Saksnr Innhold
HSAMU-08/10 Økonomiplan 2010-2014 - strategi og rammer - orientering
HSAMU-09/10 HMS-systemrevisjon 2010 - nye HMS-resultatmål
HSAMU-10/10 OU-midlar og midlar i regi av Fylkesakademiet (ny versjon)
HSAMU-11/10 Sjukefråversutvikling 4.kvartal 2009, 1.kvartal 2010.
  vedlegg 1: tabell
HSAMU-12/10 Kriseberedskap i skolen - førebygging og oppfølging (ny HMS-retningslinje)
HSAMU-13/2010 Stillingsbanken - orientering
HSAMU-14/2010 Anbodskonkurranser på HMS-området - orientering
  vedlegg 1: konkurransegrunnlag BHT
  vedlegg 2: konkurransegrunnlag Treningstilbud - oppfølging
Saksframlegg
 Møte 05.11.2010
Saksnr.  Innhold
 HSAMU-15/10  Utvikling i sjukefråveret 2. og 3.kvartal 2010
 HSAMU-16/10  Budsjett og økonomiplan 2011-2014 - orientering
 HSAMU-17/10  Ny avtale om bedriftshelseteneste for alle tilsette - orientering frå Hjelp24
 HSAMU-18/10  Fordeling av OU-midlar - orientering
 HSAMU-19/10  Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2011 - orientering
 Saksframlegg
 Møte 02.12.2010
 Saksnr.  Innhold
 HSAMU-20/10  Ny IA-avtale og -virkemiddel - orientering frå NAV v/arbeidslivssenteret
 HSAMU-21/10  Fjernarbeidsprosjektet - orientering om mandat, deltakarar, val og arbeidstakarrepresentant, prosess
 HSAMU-22/10  IT-situasjonen - orientering frå IT-sjef

Kontaktpersonar

Berit Dahl Berit Dahl
Konsulent
71 28 01 77
Send e-post