Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2011

Her finn du saksframlegg og møtereferat frå hovudsamarbeidsutvalet i 2011. Saker merka "orientering" har ikkje saksframlegg.

Møtereferat
 
Møte 15.02.2011: Sak 01/11 - 06/11  
Møte 06.04.2011: Sak 07/11 - 12/11  
Møte 31.05.2011: Sak 13/11 - 18/11  
Møte 20.09.2011: Sak 19/11 - 22/11  
Møte 25.10.2011: Sak 23/11 - 25/11  
Møte 06.12.2011: Sak 26/11 - 32/11  
Saksframlegg
Møte 15.02.11
Saksnr Innhold
HSAMU-01/11 Konstituering av HSAMU 2011
HSAMU-02/11 Møteplan for HSAMU 2011
HSAMU-03/11 Årsrapport for hovudsamarbeidsutvalet 2010
HSAMU-04/11 HMS-årsrapportering 2010 - avvik i høve arbeidsmiljøfaktorane (del 4 i årsrapporten)
HSAMU-05/11 Arbeidstilsynet - tilsyn med fylkeskommunens HMS-system
HSAMU-06/11  Ny IA-avtale - vidare oppfølging
       vedlegg: utkast til ny IA-avtale
Saksframlegg
Møte 06.04.11
HSAMU-07/11 Årsrapport og rekneskapsavslutning 2010 (orientering)
HSAMU-08/11 HMS-årsrapportering 2010
       vedlegg
HSAMU-09/11 Framdrift arbeidsmiljøkartlegging - prosessbeskrivelse
       vedlegg: Økonomiske rammer BHT
HSAMU-10/11 OU-midlar 2011
HSAMU-11/11 Status på utvikling av HMS-verty -
Ny HMS-retningslinje 09 Risikovurdering
       vedlegg: dok.09 Risikovurdering
HSAMU-12/11 Ny IA-avtale - vidarer oppfølging av delmål i rammeavtalen
       vedlegg: Rammeavtale IA
Saksframlegg
møte 31.05.11
HSAMU-13/11 HMS for elevar
         vedlegg: Elevhandbok - utkast pr.15.05.11
HSAMU-14/11 Tildeling av OU-midlar 2011
HSAMU-15/11 Kvantitativ psykososial arbeidsmiljøundersøking
HSAMU-16/11 Sjukefråversutvikling 4.kvartal 2010-1.kvartal 2011
HSAMU-17/11 Arbeid med elektronisk kvalitetssystem for HMS-arbeid - orientering
HSAMU-18/11 Innføring av ILO-konvensjonen nr.94 - referatsak
Saksframlegg
møte 20.09.11
HSAMU-19/11 Ny revidert HMS-retningslinje 02 - Sjukefråvær - førebygging og oppfølging
HSAMU-20/11 Status for andre HMS-retningslinjer under revisjon - orientering
HSAMU-21/11 Endringar i HMS-dokumentasjon på nett - orientering
HSAMU-22/11 Presentasjon av status på MTM-undersøking - orientering
Saksframlegg
møte 25.10.11
HSAMU-23/11 Budsjett og økonomiplan 2012-2015 - orientering
      vedlegg: Fylkesrådmannens framlegg til ØP 2012-2015
HSAMU-24/11 Overordna resultat av medarbeidarundersøkinga og drøfting av opplegg for oppfølging
HSAMU-25/11 Status for arbeid med HMS-retningslinjer for rapportering av nøkkeldata, tidlegare retningslinje 01 - orientering
      vedlegg: Tidlegare retn.linje 01
    vedlegg: Retn.linje 01 graf tabell
HSAMU-26/11 Utvikling i sjukefråveret 2. og 3.kvartal 2011 - utsatt til neste møte
HSAMU-27/11 Samordning av arbeid med stoffkartotek - orientering - utsatt til neste møte
Saksframlegg
møte 06.12.11
HSAMU-26/11 Utvikling i sjukefråveret 2. og 3.kvartal 2011
HSAMU-27/11 Samordning av arbeid med stoffkartotek - orientering
HSAMU-28/11 Svar til Arbeidstilsynet - orientering
HSAMU-29/11 Status MTM-undersøkinga - orientering
HSAMU-30/11 Møteplan for 2012
HSAMU-31/11 Status for årsrapport-prosess 2011 - orientering
HSAMU-32/11 ILO nr 94 og Møre og Romsdal fylkeskommune - orientering

Kontaktpersonar

Richard David Anthony Muller Richard David Anthony Muller
Personalrådgivar
71 28 01 73
Send e-post
Martin Hauge Martin Hauge
Seniorrådgivar
71 28 01 74 /
Mob. 957 43 270
Send e-post
Berit Dahl Berit Dahl
Konsulent
71 28 01 77
Send e-post