Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2012

Her finn du saksframlegg og møtereferat frå hovudsamarbeidsutvalet i 2012. Saker merka "orientering" har ikkje saksframlegg.

Møtereferat
 
Møte 17.02.2012:  
Møte 04.09.2012:  
Møte 30.10.2012:   
Møte 04.12.2012 (avlyst)  
Saksframlegg
Møte 30.10.12
HSAMU 17/12 Sjukefråversutvikling 2 og 3 kvartal 2012
HSAMU 18/12 BHT - ny profil og omorganisering i Stamina H&T - orientering
HSAMU 19/12 Datoar for HSAMU-møte 2013
HSAMU 20/12 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 - orientering
HSAMU 21/12 Superbrukar-funksjon for stoffkartotek - orientering
HSAMU 22/12

Revisjon av retningslinjene for rusførebygging

Saksframlegg

Forslag til nye retningslinjer

Fagdag om rusførebygging

   
Saksframlegg
Møte 04.09.12
HSAMU 10/12 Sjukefråversutvikling 4.kvartal 2011 og 1.kvartal 2012
HSAMU 11/12 Status MTM-kartlegginga (orientering)
HSAMU 12/12

Revisjon av HMS-retningslinje 03

vedlegg: HMS-retningslinje 03 - handtering av mobbing og trakassering

HSAMU 13/12 Status for vidare utvikling av HMS-systema (lokal HMS og avviksystem) (orientering)
HSAMU 14/12

OU-midlar 2012 - tildelt møte i Arbeidsutvalet for HSAMU 14. juni (orientering)

saksframlegg

utlysingsbrev OU-midlar 2012

HSAMU 15/12 HMS-rapportering frå Fagerlia vgs og Juridisk avd Desse var ikkje innkomne når HMS-rapporten for 2011 var lagt fram på førre HSAMU-møte (orientering)
HSAMU 16/12 Struktur for nytt permisjonsreglement (orientering)
   
Saksframlegg
Møte 17.02.12
Saksnr Innhold
HSAMU 01/12 Konsituering av hovudsamarbeidsutvalet 2012
HSAMU 02/12

Saksframlegg HMS-årsrapport 2011

vedlegg HMS-årsrapport for 2011

Notat frå Byve i.f.m. HMS-årsrapporten

HSAMU 03/12 Årsrapport 2011 for hovudsamarbeidsutvalet
HSAMU 04/12 Status oppfølging av MTM (orientering)
Orientering om status på MTM-undersøkelsen og hovedresultater fra oppfølgingsarbeidet
HSAMU 05/12 Prosessen med samordning av arbeidet med farlege stoff i fylkeskommunen (orientering)
HSAMU 06/12 Nytt avviksystem (orientering)
HSAMU 07/12

OU-midlar 2012

utlysingsbrev OU-midler

HSAMU 08/12 Status om retninglinjer om fjernarbeid (orientering)
HSAMU 09/12 Status om revisjon av HMS-retninglinjene 01, 03, 05, 10 og 14 (orientering)

Kontaktpersonar

Martin Hauge Martin Hauge
Seniorrådgivar
71 28 01 74 /
Mob. 957 43 270
Send e-post
Berit Dahl Berit Dahl
Konsulent
71 28 01 77
Send e-post