Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2013

Her finn du saksframlegg og møtereferat frå hovudsamarbeidsutvalet i 2013. Saker merka "orientering" har ikkje saksframlegg.

 

Møtereferat
 
Møte 19.2.13 HSAMU-sak 01/13 - 09/13 
Møte 9.4.13 HSAMU-sak 10/13 - 14/13
Møte 4.6.13 HSAMU-sak 15/13 - 21/13
Møte 3.9.13 HSAMU-sak 22/13 - 25/13
Møte 29.10.13 HSAMU-sak 26/13 - 32/13
Møte 17.12.13 HSAMU-sak 33/13 - 37/13
   
Saksramlegg
Møte 17.12.13, rom 700 kl. 0915-1130
HSAMU 33/13 Status oppfølging av MTM-undersøkinga (orientering)
HSAMU 34/13

Fylkesakademiet sitt læringsnettverk - kurskatalog

Saksframlegg

HSAMU 35/13 Sjukefråveret 3 kvartal 2013
HSAMU 36/13 Status - implementering av nytt avvikssystem (orientering)
HSAMU 37/13 Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2014 (orientering)
   
   
Saksframlegg
Møte 29.10.13, rom 700 kl. 0915-11.30
HSAMU-26/13 Plan - rammeverk for beredskap og krisehandtering 
HSAMU-27/13 Resultat frå  MTM-kartlegginga (orientering)
HSAMU-28/13 Årsrapporteringsprosessen 2013 (orientering)
HSAMU-29/13 Fylkesakademiet sitt læringsnettverk - Rammer for kurskatalog 2014 (orientering, sak blir lagt fram på neste møte 17 desember)
HSAMU-30/13 Datoar for HSAMU-møter i 2014
HSAMU-31/13 IKT - Samhandling (Orinentering)
HSAMU 32/13 Fylkesrådmannens budsjettframlegg 2014 (orientering)
   
Saksframlegg
Møte 03.09.13
HSAMU-22/13 Felles rammeverk for beredskap og krisehandtering i Møre og Romsdal fylkeskommune (orientering)
HSAMU-23/13 Orientering om status for MTM-kartlegginga hausten 2013 (orientering)
HSAMU-24/13 Sjukefråveret 2 kvartal 2013
HSAMU-25/13 OU-midlane 2013 - tilleggsløyvingar (orientering)
   
Saksframlegg
Møte 04.06.13
HSAMU-15/13 Sjukefråversutvikling 4 kv. 12 og 1 kv. 13
HSAMU-16/13 MTM-kartlegging - status (orientering)
HSAMU-17/13

Teknisk revisjon av samarbeidsutval-struktur

  1. Teknisk revidert avtale
  2. Teknisk revidert reglement
  3. Rettleiing til revidert reglement
HSAMU-18/13 Læringsnettverk - prosess med ny kurskatalog 
HSAMU-19/13 Søknader på OU-midlar 2013. Orientering om sentrale opplæringsmidlar 2013
HSAMU-20/13 Beredskap og krisehandtering i organisasjonen
HSAMU-21/13 HMS årsrapport Fagerlia vgs 2012  (forseinka innsendt)
   
Saksframlegg
Møte 09.04.13
HSAMU-10/13 Revisjon av HMS-måla
HSAMU-11/13 Status for lokale HMS-sider på nett (orientering)
HSAMU-12/13 Årsrapport og rekneskapsavslutning 2012 (orientering)
HSAMU-13/13

Status for miljøfyrtårn-sertifisering og orientering om miljøundersøking i sentraladminstrasjonen (orientering)

Årshjul miljøfyrtårn

HSAMU-14/13

Prosess vedr. MTM-kartlegging hausten 2013 

Presentasjon

   
Saksframlegg
Møte 19.2.13
HSAMU 01/13 Konstituering av HSAMU 2013
HSAMU 02/13

HMS årsrapporten 2012

Saksframlegg

HMS-Årsrapporten 

HSAMU 03/13 Årsrapport for 2012 HSAMU
HSAMU 04/13

Årsrapport frå Stamina H&T

Vedlegg: leveranserapport

Timefordeling graf

HSAMU 05/13 Implementering av nytt avvikssystem - orientering
HSAMU 06/13 HMS-opplæring 2013 - orientering
HSAMU 07/13 OU-midlar 2013
HSAMU 08/13 Status organisering av stoffkartotek - orientering
HSAMU 09/13

Revisjon av HMS-retningslinje 04 Rusmiddelpolitikk

Link til retningslinje 04

Kontaktpersonar

Martin Hauge Martin Hauge
Seniorrådgivar
71 28 01 74 /
Mob. 957 43 270
Send e-post
Berit Dahl Berit Dahl
Konsulent
71 28 01 77
Send e-post