Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2015

Her finn du saksframlegg og møtereferat frå hovudsamarbeidsutvalet i 2015. Saker merka "orientering" har ikkje saksframlegg.

Møtereferat
 
Møte 24.2.15               
Møte 29.4.15  
Møte 9.6.15  
Møte 1.9.15  
Møte 27.10.15  
Møte 15.12.15  
   
Saksframlegg
Møte 15.12.15, rom 700 kl. 09.15-11.30 
33/15 Fylkesakademiet - kompetansetiiltak 2015, arbeid med kurskatalog 2016 (orientering)
34/15 Sjukefråver 3. kvartal 2015 
35/15 Vedteke budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-19 (orientering)
36/15 MTM-oppfølging - status 
37/15

Justering av møtedatoar hausten 2016

Etter at møteplan for 2016 vart vedteke i september, har vi fått møtekollisjon med RN-utvalet 6.sept og 6.desember neste år

38/15 AGP konferansen 2016 – orientering om program og status
   
Saksframlegg Møte 27.10.15, rom 700 kl. 09.30-12.00 
29/15 Status og drøfting av ny IT-strategi 
30/15 IT-driftsstabilitet (jfr. innspel på HSAMU-møte 1.9.15)
31/15 MTM 2015 - resultat og prosessen vidare (orientering)
32/15 Fylkesrådmannen sitt framlegg til budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016 -2019 (orientering)
   
Saksframlegg
Møte 01.09.15, rom 700 kl. 0915-12.00
24/15 Framlegg til møteplan HSAMU 2016
25/15 Sjukefråver andre kvartal 2015 (orientering)
26/15 HMS-nettsideevaluering pr. juli 2015 (orientering)
27/15 Avviksstatistikk status 2015 (orientering)
28/15 Kartlegging av HMS-organisering, prioritering m.m. i fylkeskommunane (orientering)
   
Saksframlegg
Møte 09.06.15, rom 700 kl. 0915-12.00
23/15 Strategi for eigedomsforvaltning (orientering)
18/15 Tildeling av OU-midlar 2015 - saksframlegg
20/15 Status innkjøpsavtale om kjemikalie-produkt til skolane (orientering)
19/15

Retningsliner om tobakksvarer på fylkeskommunale arbeidsplassar  

Saksframlegg

Utkast til retningsliner

21/15

HMS-retningslinjer for handtering av utilbørleg opptreden, konflikt, mobbing m.m.

Saksframlegg 

Utkast til retningslinjer

22/15 MTM-prosessen 2015 (orientering)
   
   
Saksframlegg
Møte 29.4.15, rom 700 kl. 0915-11.30
10/15 Orientering om prosess for revidert IT-strategi
11/15 MTM-prosessen 2015 - saksframlegg
12/15 Revidering av permisjonsreglement (orientering)
13/15 Status for arbeidet med kriseberedskapsplan (orientering)
14/15

Retningslinje for avviksbehandling

Saksframlegg

Retningslinje 01 Oppfølging og handsaming av avvik

15/15 Årsrapport og rekneskapsavslutning for 2014 (orientering)
16/15 Årsrapport miljøfyrtårn (orientering)
17/15 Sjukefråver 1 kvartal 2015 - vedlegg
   
   
Saksframlegg
Møte 24.2.15, rom 111 kl. 0915-11.30
01/15 Konstituering av HSAMU for 2015
02/15

HMS-årsrapport for 2014

Saksframlegg

HMS-Årsrapporten - hovuddokumentet

HMS-evaluering - einingsnivå

03/15 Årsrapport for HSAMU 2014
04/15 Årsrapport for bedriftshelsetenesta 2014
05/15 Rammeverk for krise og beredskap (orientering)
06/15

Revidering av kommunikasjonsstrategien

Saksframlegg

Revidert kommunikasjonsstrategi (hovuddokument)

Prosess-vedlegg

07/15

Utlysing av OU-midlar 2015

Saksframlegg

Oversiktsdokument - overordna AGP-tiltak 2015

08/15 Fylkesakademiet - kurskatalog 2015
09/15 Innspel frå Fagforbundet: Uttale vedr. endring i Arbeidsmiljøloven om midlertidige tilsetjingar