Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2016

Her finn du saksframlegg og møtereferat frå hovudsamarbeidsutvalet i 2016. Saker merka "orientering" har ikkje saksframlegg.

Møtereferat
 
Møte 23.2.16               
Møte 5.4.16  (gjekk ut)
Møte 31.5.16  
Møte 9.9.16  
Møte 4.11.16  
Møte 7.12.16  
   

Saksframlegg

Møte 07.12.16, rom 700 kl. 09.15-12.00 

24/16 Prinsipp for delegering av mynde i fylkeskommunen. (Orientering)
25/16 Anbodsrunde for stoffkartotek-system (orientering) Kravspesifikasjon
26/16

Eigedomsstrategi

Saksframlegg styringsgruppe

Drøftingsnotat Multiconsult

27/16 Sjukefråver 3. kvartal 2016
28/16 Endring av møtedato i juni
   
Saksframlegg Møte 04.11.16, rom 700 kl. 09.15-12.00 
22/16 Eigedomsstrategi 
23/16 Fylkesrådmannen sitt framlegg til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017 -2020 
   
Saksframlegg Møte 09.09.16, rom 700 kl. 09.15-12.00 
16/16

Sjukefråver andre kvartal 2016  

17/16 Resultat av HMS-dokumentevaluering i august 2016
18/16 Avviksmønster hittil i 2016
19/16 Møtedatoar for 2017
20/16 Eigedomsstrategi - status  Ansvarsmatrise (presentasjon Multiconsult)
21/16 Endringar i Stamina helse - nye ressurspersonar m.m.
   
   
Saksframlegg
Møte 31.5.16, rom 700 kl. 09.15-12.00 
11/16 Sjukefråver første kvartal 2016
12/16 Tildeling av OU-midlar 2016
13/16 Orientering om status på handlingsplanar etter MTM-undersøkinga
14/16 Orientering om sak U-65/16 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2017-2020
15/16 Justering av dei sentrale HMS-måla 2016
   
   
Saksframlegg
Møte 23.2.16, rom 700 kl. 09.15-12.00
01/16 Konstituering av HSAMU for 2016
02/16

HMS-årsrapport for 2015

03/16 Årsrapport for HSAMU-2015
04/16 Årsrapport for bedriftshelsetenesta 2015
05/16 Rammeverk for krise og beredskap
06/16

Kurskatalog for 2016

07/16

Ny IT-strategi

08/16

Revisjon av permisjonsreglementet

09/16 Eiendomsstrategi
10/16 OU-midlar 2016 - saksframlegg