Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

HSAMU 2017

Her finn du saksframlegg og møtereferat frå hovudsamarbeidsutvalet i 2017. Saker merka "orientering" har ikkje saksframlegg.

Møtereferat
 
Møte 21.2.17               
Møte 18.4.17  
Møte 7.6.17  
Møte 12.9.17  
Møte 19.10.17  
Møte 19.12.17  
Saksnr, Møte 19.12.17, rom 700,  kl. 09.15-11.30 
29/17 Sjukefråver 3. kvartal 2017
30/17
31/17

Fylkesakademiet - kurskatalog 2018

32/17

Ny telefoniavtale, innleiande drøfting

33/17 Prosess for revisjon av etiske retningslinjer (saksframlegg)
34/17 Bruk og rutiner for utvendige kamera ved dei vidaregåande skolane
35/17

Kort orientering om OU-prosessar i sentraladministrasjonen

36/17

Plassering av Bygg og eigedom i organisasjonen - drøfting 

Saksframlegg

   
Saksnr Møte 19.10.17, rom 700,  kl. 09.15-11.30 
25/17 Fylkesrådmannen sitt framlegg til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 -2021 
26/17

Revidering av HMS-retningslinje 04 Rusmiddelpolitikk og retningslinje for førbygging og oppfølging av rusmiddelproblem

vedlegg: Utkast til revidert HMS-retningslinje 04
vedlegg: Gjeldande HMS-retningslinje 04 før revisjon

27/17 Orientering om program for AGP-konferansen 2018
28/17 OU-prosess for oppfølging av eigedomsstrategien - orientering av status
   
Saksnr Møte 12.9.17, rom 700,  kl. 09.15-11.30 
  Etablering av ordning med personverneombod (orientering)
20/17 HMS-dokumentvurdering pr. august 2017
21/17 Avviksstatistikk pr. 1.9.2017 
22/17 Sjukefråver andre kvartal 2017 
23/17 Samordna kommunikasjon i Møre og Romsdal fylkeskommune og ny avtale om telefoni. Etablering av arbeidsgruppe for vurdering av utstyrsbehov og revidering av reglement knytt til elektronisk utstyr og telefoni.  (orienteringsnotat frå organisasjonssjefen)
24/17 OU-prosjekt for organisering av IT-funksjonane i fylkeskommunen – Etablering av arbeidsgruppe (notat frå organisasjonssjefen)
   
Saksnr Møte 7.6.17, rom 103,  kl. 09.15-11.30 
13/17

Strategi og rammer for arbeid med økonomiplan  2018-21 (sak U 53/17)

14/17 Sjukefråver første kvartal 2017
15/17 Tildeling av OU-midlar 2017
16/17

OU-prosess etter ny eigedomsstrategi - drøftingssak

17/17 Nytt stoffkartoteksystem
18/17 Status organisering av IT-funksjonen (orientering)
   
Saksnr Møte 18.4.17, rom 700 kl. 09.15-11.30 
11/17

Prosess for handsaming av eigedomsstrategi i fylkesutvalet

12/17

Orientering om teknisk innretning og bruk av videokonferanse-utstyret i fylkeskommunen – spørsmål frå Fagforbundet

Saksnotat 

   
   
Saksnr Møte 21.2.17, rom 700 kl. 09.15-12.00 
  Konstituering av HSAMU for 2017
02/17

HMS-årsrapport for 2016

03/17 Årsrapport for HSAMU 2016
04/17 Årsrapport for bedriftshelsetenesta 2016
05/17

Eigedomsstrategi

06/17

MTM-kartleggingar - saksframlegg

 

07/17 OU-midlar 2017
08/17

Fylkesakademiet Kurskatalog for 2017

09/17 Endringar i tidsintervall for rapportering av sjukefråver 
10/17 Arbeidsgjevarpolitikk-konferansen 2017 (orientering)