Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

SAMU/AKAN-sentraladm

Samansettinga av SAMU i sentraladministrasjonen er for tida slik:

Funksjon Medlem Varamedlem
Arbeidsgivarsida    
Fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen  Monica Kjøl Tornes
Organisasjonssjef Nils Gunnar Solli  Robert Løvik
Fylkesplansjef Ole Helge Haugen Ingunn Bekken Sjåholm
Fylkespersonalsjef Preben Geir Irvung Arild Kjersem
Samferdselssjef Arild Fuglseth Magne Vinje
     
Arbeidstakarsida    
Hovudverneombod Trygve Grydeland (leiar 2019) Inger Lise Trønningsdal
Hovudtillitsvald Fagforbundet/LO-K Anniken Pedersen Per Vidar Kjølmoen
Tillitsvald Samfunnsviterne Lisbeth Nervik Gry Halvorsen
Tillitsvald Akademikerforb. Tove Kolberg Jorunn Dahle
Tillitsvald Parat Venke Solem Kari Smørdal
     

Representant frå bedriftshelsetenesta møter fast i SAMU-s.

Kontaktpersonar

Martin Hauge Martin Hauge
Seniorrådgivar
71 28 01 74 /
Mob. 957 43 270
Send e-post