Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

SAMU/AKAN-sentraladm

Samansettinga av SAMU i sentraladministrasjonen er for tida slik:

Funksjon Medlem Varamedlem
Arbeidsgivarsida    
Fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen  Monica Kjøl Tornes
Organisasjonssjef Nils Gunnar Solli  Robert Løvik
Fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm Gunnar Malme
Fylkespersonalsjef Richard Muller Arild Kjersem
Samferdselssjef Arild Fuglseth Magne Vinje
     
Arbeidstakarsida    
Hovudverneombod Trygve Grydeland  Inger Lise Trønningsdal
Hovudtillitsvald Fagforbundet/LO-K Anniken Pedersen  
Tillitsvald Samfunnsviterne Lisbeth Nervik Gry Halvorsen
Tillitsvald Akademikerforb. Tove Kolberg Jorunn Dahle
Tillitsvald Parat Venke Solem Kari Smørdal
     

Representant frå bedriftshelsetenesta møter fast i SAMU-s.

Kontaktpersonar

Martin Hauge Martin Hauge
Seniorrådgivar
71 28 01 74 /
Mob. 957 43 270
Send e-post