Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2010

Her finnn du referat frå møte i  Samarbeidsutvalet for sentraladministrasjonen (SAMU-S) i 2010.

Referat:

møte 26.03.10: sak 1-6

  • 1/10  Konstituering av SAMU-S - val av leiar og nestleiar
  • 2/10  Gjennomgang av arbeidsområde og drøfting av arbeidsform
  • 3/10  Kravspesifikasjon - bedriftsavtale om treningstilbod og individuell   oppfølging av tilsette
  • 4/10  Røyking på Fylkeshuset og handheving av røykeloven - orientering og innleiande drøfting
  • 5/10  Møteplan for SAMU 2010
  • 6/10  HMS-årsrapport 2009 - meldte avvik for sentraladministrasjonen

møte 15.09.10: sak 7-10

  • 7/10  Sammensetting av SAMU-S – utviding med to nye representanter - orientering
  • 8/10  Omorganisering av samferdselsavdelinga
  • 9/10  Røyking på Fylkeshuset og handheveing av røykeloven – oppfølging av sak 4/2010 - orientering
  • 10/10 Bedriftsavtale om treningstilbud og individuell oppfølging av tilsette - orientering