Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2011

Her finnn du referat frå møte i  Samarbeidsutvalet for sentraladministrasjonen (SAMU-S) i 2011.

Referat:

møte 14.02.11: sak 1-6

 • 1/11  Konstituering av SAMU-S - val av leiar og nestleiar
 • 2/11  Situasjonen i IT-seksjonen (orientering)
 • 3/11  Implementering av BHT i sentraladministrasjonen (orientering
 • 4/11  Signering av ny IA-avtale (orientering)
 • 5/11  Møteplan for SAMU 2011
 • 6/11  HMS-årsrapport 2010 - meldte avvik for sentraladministrasjonen
          (orientering)

møte 25.03.11: sak 7

 • 7/11 HMS-årsrapport 2010 for sentraladministrasjonen

utvida SAMU-møte 25.03.11

Møte 26.05.2011: sak 8-12

 •   8/11  Informasjon og signering av samarbeidsavtale for sentraladm.
 •   9/11  Sykefåver - sentraladministrasjonen (orientering)
 • 10/11 Ventilasjon (orientering)
 • 11/11 Rollen til Fylkeshuset (orientering)
 • 12/11 Status vernerunder

Møte 15.09.2011: sak 13-14

 • 13/11 Presentasjon av gjennomført vernerunde i sentraladministrasjonen (orientering)
 • 14/11 Mål- og tiltaksplan for sentraladministrasjonen

Møte 31.10.2011: sak 15

 • 15/11 Presentasjon av resultata til sentraladministrasjonen fra MTM-undersøkinga (orientering)

Møte 01.12.2011: sak 16-19

 • Informasjon om beredskapsplaner for evakuering av Fylkeshuset (orientering v/Gudmund Lode)
 • Møtedatoer for SAMU-S 2012
 • Sykefravær i sentraladministrasjonen 2. og 3.kvartal 2011 (orientering)
 • IA-mål- og tiltaksplan for sentraladministrasjonen

Kontaktpersonar

Richard David Anthony Muller Richard David Anthony Muller
Personalrådgivar
71 28 01 73
Send e-post