Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2012

Her finn du saksframlegg og referat frå møte i  Samarbeidsutvalet for sentraladministrasjonen (SAMU-S) i 2012.

Møtereferat
 
Møte 08.02.2012: Sak 01/12 - 05/12  
Møte 11.09.2012: Sak 06/12 - 10/12  
Møte 29.11.2012: Sak 11/12 - 16/12   
Saksframlegg
Møte 08.02.12
Saksnr Innhold
SAMU-S-01/12 Konstituering av SAMU-S - valg av leder og nestleder
I samsvar med ”Avtale om samarbeidsutvalgsstruktur i Møre og Romsdal fylkeskommune”, blir representantene valgt/utpekt for 2 år om gangen. Leder blir valgt vekselvis fra arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden for ett år om gangen.  Da arbeidstakersiden har hatt leder og nestleder i 2011 skal arbeidsgiver velge leder og nestleder for 2012.
SAMU-S-02/12  Årsrapport SAMU-S 2011
    - vedlegg Årsrapport for samarbeidsutvalget for sentraladministrasjonen 2011
SAMU-S-03/12 HMS-årsrapport for sentraladministrasjonen 2011 (orientering)
Det er utarbeidet en HMS-årsrapport 2011 for sentraladministrasjonen som beskriver aktivitetene siste driftsår
    - vedlegg   HMS-årsrapport 2011 - sentraladministrasjonen
SAMU-S-04/12 Status oppfølging av MTM i sentraladministrasjonen (orientering)
En orientering om status på MTM-undersøkelsen ved sentraladministrasjonen og hovedresultater fra oppfølgingsarbeidet.
SAMU-S-05/12 IA som tema i avdelings-/seksjonsmøte i sentraladministrasjonen
i henhold til vedtatt IA-mål- og tiltaksplan for sentraladministrasjonen er et av tiltakene at det skal informeres om IA og sykefravær på et avdelings-/seksjonsmøte. Det er foreslått at alle ledere har ansvaret for å ha IA som tema på ett avdeling-/seksjonsmøte i løpet av  våren 2012.
 Saksframlegg
Møte 11.09.12
Saksnr
Innhold
SAMU-S-06/12 Konstituering av SAMU-S - valg av leder og nestleder
SAMU-S 07/12 Avtale med Bris (orientering)
SAMU-S 08/12 Sykefravær 4.kv.2011 og 1.kv.2012 (orientering)
SAMU-S 09/12 Varslingsinstruks
SAMU-S 10/12 Utvalgssekretærfunksjonen (orientering)
Saksframlegg
 Møte 29.11.12
 Saksnr
Innhold
SAMU-S-11/12 Sykefravær 2.kv. og 3.kv. 2012 (orientering)
SAMU-S-12/12  Møtedatoer for SAMU-S 2013
SAMU-S-13/12  Miljøfyrtårn (orientering)
    - vedlegg  Miljøfyrtårn v/Stephen Oommen
SAMU-S-14/12  Brannvern i sentraladministrasjonen (orientering)
SAMU-S-15/12  Organisering av utvalgssekretærfunksjonen 
SAMU-S-16/12 Bedriftshelsetjeneste - ny profil og omorganisering av StaminaHOT (orientering)

Kontaktpersonar

Richard David Anthony Muller Richard David Anthony Muller
Personalrådgivar
71 28 01 73
Send e-post