Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2013

Her finnn du saksframlegg og referat frå møte i  Samarbeidsutvalet for sentraladministrasjonen (SAMU-S) i 2013.

Møtereferat
Møte 14.02.13
Møte 28.05.13
Møte 10.09.13
Møte 26.11.13                                                                   

        

Saksframlegg
Møte 26.11.13, 09:15-11.30
19/13

Møtedatoer SAMU-S 2014

Det er foreslått følgende møtedatoer for SAMU-S 2014:

  • Tirsdag 11.februar
  • Tirsdag 8.april
  • Mandag 16.juni
  • Onsdag 1.oktober
  • Tirsdag 2.desember

 

Tidspunkt er kl09:15-11:30, på rom700.

20/13 Sykefravær 3. kv. 2013 (v/Richard Muller)
21/13 MTM-undersøkelsen for sentraladminisntrasjonen (v/Richard Muller)
22/13

OU-prosessen på samferdsel

Fase 2 er nå avsluttet. SAMU-S får mulighet til å drøfte saken før fylkesrådmannen får lagt fram tilråding til val av ny organisasjonsmodell og plan for fase 3.

23/13 Periodeplan for sentraladministrasjonen (v/Martin Hauge)
24/13 Innføring av nytt forbedrings- og avvikssystem (v/Martin Hauge)
   
   
Saksframlegg
Møte 10.09.13, 09:15-11:30,
Saksnr Innhald
14/13 Beredskap og krisehåndtering i organisasjonen (Orientering v/Eirik Jenssen)
15/13 Oppmøteplasser ved brann/evakuering fra Fylkeshusets bygg (orientering v/ Nils Gunnar Solli)
16/13  Innføring om universell utforming (v/Stamina Helse)
17/13 Orientering om MTM-undersøkelsen
18/13 Sykefravær 2.kv. 2013 (Orientering)
Saksframlegg
Møte 28.05.13, 09:15-11:30
Saksnr Innhald
SAMU-S 06/13 Periodeplan for sentraladministrasjonen 2013
SAMU-S 07/13 Korleis legge til rette for rusmiddelførebyggande tiltak i sentraladministrasjonen?  Innleiing v/ Dag Lervik
SAMU-S 08/13 Universell utforming i kantina (orientering)
SAMU-S 09/13 Beredskap, varsling og oppmøteplassar ved brann 
SAMU-S 10/13 Oppdatert informasjon om ny organisering av utvalgssekretærfunksjonen (orientering)
SAMU-S 11/13 OU-prosjekt på samferdselsavdelinga (orientering)
SAMU-S 12/13 Sjukefråver 4 kv. 12 og 1 kv. 13
SAMU-S 13/13 Innføring av nytt Forbetrings- og avvikssystem (orientering)
   
Saksframlegg
Møte 14.02.13, 09:15-11:30, rom 700 Fylkeshuset
Saksnr
Innhold
SAMU-S 01/13

Konstituering av SAMU-S valg av leder og nestleder
I samsvar med "Avtale om samarbeidsutvalgsstruktur i Møre og Romsdal fylkeskommune”, blir representantene valgt/utpekt for 2 år om gangen. Leder blir valgt vekselvis fra arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden for ett år om gangen. 

Da arbeidsgiversiden har hatt leder og nestleder i 2012 skal arbeidstaker velge leder og nestleder for 2013.

SAMU-S 02/13 Årsrapport for SAMU-S 2012
SAMU-S 03/13

HMS-årsrapport for sentraladministrasjonen 2012

Det er utarbeidet en HMS-årsrapport 2012 for sentraladministrasjonen som beskriver aktivitetene siste driftsår.

SAMU-S 04/13

Rutine for periodeplan BHT i sentraladministrasjonen

Hva slags rutiner har avdelingene i sentraladministrasjonen for utfylling av periodeplan for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste?

Link til periodeplan: http://mrfylke.no/content/download/161381/1052165/version/2/file/Periodeplan+mal+2013+doc.doc

SAMU-S 05/13 Oppdatert informasjon rundt organisering av utvalgssekretærfunksjonen (orientering)