Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2014

Her finnn du saksframlegg og referat frå møte i  Samarbeidsutvalet for sentraladministrasjonen (SAMU-S) i 2014.

Møtereferat
Møte 11.02.14
Møte 07.04.14
Møte 16.06.14
Møte 01.10.14
Møte 02.12.14                                                                  

       

Saksframlegg
Møte 02.12.2014 kl 09.15 - 11.30, møterom 700
24/14 Universell utforming-prosjektet, statusorientering (presentasjon, handbok)
25/14

Møtedatoar for Samu-S 2015, 

Forslag:

Torsdag  19 februar kl. 9.15 - 11.30

Onsdag  8 april kl. 9.15 -11.30

Torsdag  18 juni kl. 13.00 - 15.00

Onsdag  30 september kl. 9.15 - 11.30

Onsdag  2 desember kl. 9.15 - 11.30

26/14 Sjukefråversstatistikk 3 kvartal 2014 (vedlegg)
27/14 IA-mål og tiltaksplan for sentraladministrasjonen
28/14 Orientering om IT-status
29/14 Orientering om OU-prosessen på Utdanningsavdelinga
30/14 Orientering om innsparingane i sentraladministrasjonen.
   
Saksframlegg
Møte 01.10.2014 kl 09.15 - 11.30, møterom 700
17/14 Signering av IA-avtalen
18/14 Sjukefråver 2 kv. 2014 (vedlegg)
19/14 Orientering om HMS-relaterte anbodsprosessar (BHT, treningsstudio, Leiarutvikling og organisasj. psykologiske tenester)
20/14 Miljøfyrtårn-sertifisering etter hovudkontor-modellen (link)
21/14 Avviksstatistikk for sentraladministrasjonen (vedlegg
22/14 HMS-evaluering av nettsidene i sentraladm (vedlegg)
23/14 Innsparingstiltak i sentraladm, her er det forbehold avhengig av resultat frå anna møte.
   
   
Saksframlegg
Møte 16.6.2014 kl 09.15 - 11.30
12/14 Sjukefråver 1.kv. 2014 (orientering)
13/14 Verneområda i sentraladministrasjonen 
14/14 Innsparing/systemkutt i sentraladministrasjonen for 2014 (Orientering)
15/14 Ønske om nye førstehjelpskurs i sentraladministrasjonen
16/14

Rutiner ved alvorlige hendingar på arbeidsplassen – refleksjonsrunde

Tema inngår i det helhetlige prosjektet for utvikling av plan for krise og bredskap i Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er kome inn innspel om å foreta ein refleksjonsrunde rundt dette temaet på bakgrunn av ei dramatisk hending på fylkeshuset den seinare tid.

   
   
Saksframlegg
Møte 07.04.14, 13:00-15.00, møterom 700
SAMU-S 07/14

Prosessar på Samferdselsavd

  • den nye organisasjonsplanen 
  • samhandling mellom samferdselsavdelinga og sentrale stabsavdelingar
  • opplegg for gjennomføring av omstillingssamtalar og innplassering av personell
  • flytting av samferdselsavdelinga til fylkeshuset og tilpassing av arbeidslokala
  • kulturbyggingsprosjekt
  • virksomhetsoverdraging av Trafikanten AS til MRFK
SAMU-S 08/14 Grundig gjennomgang av sjukefråver i sentraladm. 2013
SAMU-S 09/14 Miljøfyrtårn-undersøking i sentraladm 
SAMU-S 10/14 Ny IA-avtale - orientering frå NAV
SAMU-S 11/14 Samanfatning av MTM-handlingsplanar for sentraladm.
   
   
Saksframlegg
Møte 11.02.14, 09:15-11.30, møterom 700
Saksnr Innhald
SAMU-S 01/14 Konstituering av SAMU-S - valg av leder og nestleder
I samsvar med ”Avtale om samarbeidsutvalgsstruktur i Møre og Romsdal fylkeskommune”, blir representantene valgt/utpekt for 2 år om gangen. Leder blir valgt vekselvis fra arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden for ett år om gangen. Da arbeidstakersiden har hatt leder og nestleder i 2013 skal arbeidsgiver velge leder og nestleder for 2014.
SAMU-S 02/14 Årsrapport for SAMU-S 2013 (orientering)
SAMU-S 03/14

HMS-årsrapportering 2013 (orientering)

Vedl. personalstatistikk

Vedl. vurdering lokal HMS-mapper

SAMU-S 04/14 MTM-handlingsplaner i sentraladministrasjonen 2014
SAMU-S 05/14 Periodeplan for sentraladministrasjonen for 2014 - innspill
SAMU-S 06/14 Innføring av nytt forbedrings- og avvikssystem (orientering)
   
   

Kontaktpersonar

Richard David Anthony Muller Richard David Anthony Muller
Personalrådgivar
71 28 01 73
Send e-post