Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2015

Her finnn du saksframlegg og referat frå møte i  Samarbeidsutvalet for sentraladministrasjonen (SAMU-S) i 2015.

Møtereferat:

Møte 19.02.15

Møte 08.04.15

Møte 11.06.15

Møte 30.09.15

Møte 02.12.15

Saksframlegg
Møte 02.12.2015 kl. 09.15 - 11.30, møterom 700
23/15 Sjukefråver tredje kvartal 2015
24/15 Lagring/arkivering av personopplysningar - personopplysningslova/personalmapper (orientering)
25/15 Oppfølging av miljøundersøkinga for sentraladm (orientering)
26/15 MTM-resultata for sentraladministrasjonen
27/15

Møteplan for Samu-s 2016

Forslag til datoar:

  • Tysdag 16. februar
  • Onsdag 13. april
  • Onsdag 8. juni
  • Tysdag 13. september
  • Onsdag 30. november
   
   
Saksframlegg
Møte 30.09.2015 kl. 09.15 - 11.30, møterom 700
19/15 Prosess for ny IT-strategi - orientering
20/15 Sjukefråver 2. kvartal 2015 for sentraladm
21/15 Drøfting av utkast til ny organisasjonsplan for Utdanningsavdelinga
22/15 MRFK sin seniorpolitikk - strategi og status
   
   
Saksframlegg
Møte 11.06.2015 kl. 09.15 - 11.30, møterom 700
14/15 Resultat frå miljøundersøkinga for sentraladministrasjonen 2014 - orientering
15/15 OU-prosessen på utdanningsavdelinga - status orientering
16/15 Prosess for MTM-kartlegging 2015 - orientering
17/15 Oppsummering etter brannøving - orientering
18/15 Sjukefråver 1.kvartal 2015
   
 Saksframlegg
Møte 08.04.2015 kl. 09.15 - 11.30, møterom 700
07/15 Avviksstatistikk for sentraladministrasjonen
08/15 Omorganisering i fylkesrevisjonen (orientering)
09/15 Budsjettsituasjon og endringar i bemanning/organisering i kulturavdelinga (orientering)
10/15 HMS-opplæring 2015 (orientering)
11/15 Miljøfyrtårn-rapport 2014 for sentraladministrasjonen
12/15 Status brannvernrutiner (orientering)
13/15

Flytting av møtetidspunkt for Samu-møtet 18. juni 2015

På grunn av fylkespersonalsamlinga i Bodø 17-19 juni, må vi finne nytt møtetidspunkt for juni-møtet i SAMU-s

   
Saksframlegg
Møte 19.02.2015 kl 09.15 - 11.30, møterom 700
01/15

Konstituering av SAMU-S - valg av leiar og nestleiar

I samsvar med ”Avtale om samarbeidsutvalgsstruktur i Møre og Romsdal fylkeskommune”, blir representantane valt/utpeika for 2 år om gongen. Leiar blir valt vekselvis frå arbeidsgivarsida og arbeidstakarsida for eitt år om gongen. Då arbeidsgivarsida har hatt leiar og nestleiar i 2014 skal arbeidstakarsida velge leiar og nestleiar for 2015.

Fylkesrådmannen har også avgjort at arbeidsgjevar-representantane skal rullere. Kulturavdelinga går difor inn i staden for RN-avdelinga.

02/15 Årsrapport for SAMU-S 2014 
03/15

HMS-årsrapport 2014 (orientering) 

Vedlegg 1: HMS-nettsidevurdering einingsnivå

Vedlegg 2: sjukefråver 4 kvartal 2014

04/15 Periodeplan for sentraladministrasjonen for 2015 - innspel
05/15 Administrativ endring vedk. miljøoppgåvene (orientering)
06/15 OU-prosessen på utdanningsavdelinga  - status (orientering)
   

Kontaktpersonar

Martin Hauge Martin Hauge
Seniorrådgivar
71 28 01 74 /
Mob. 957 43 270
Send e-post
Richard David Anthony Muller Richard David Anthony Muller
Personalrådgivar
71 28 01 73
Send e-post