Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2016

  • Her finnn du saksframlegg og referat frå møte i  Samarbeidsutvalet for sentraladministrasjonen (SAMU-S) i 2016.

Møtereferat:

Møte 16.02.16

Møte 11.03.16

Møte 13.04.16 (avlyst)

Møte 8.06.16

Møte 16.09.16

Møte 30.11.16

Saksframlegg Møte 30.11.2016 kl 09.15 - 11.30, møterom 700
12/16 Ny struktur for lokal HMS-dokumentasjon for sentraladministrasjonen
13/16 Sjukefråver 3. kvartal 2016
14/16 OU-prosessen på RN-avdelinga (orientering) - prosjektplan
15/16

Forslag til møtedatoar for Samu-s i 2017

  • onsdag 22. februar kl. 9.15-11.30
  • onsdag 6. april kl. 9.15-11.30
  • fredag 9. juni, kl. 12.30-15.00
  • fredag 8. september, kl. 9.15-11.30
  • onsdag 6. desember, kl. 9.15-11.30
16/16 Orientering om ny arbeidstidsordning for IT-seksjonen
   
   
Saksframlegg Møte 16.09.2016 kl 09.15 - 11.30, møterom 102
09/16 Sjukefråver 2. kvartal 2016
10/16 HMS-evaluering august 2016
11/16 Avviksrapport pr. sept. 2016
   
   
Saksframlegg Møte 08.06.2016 kl 09.15 - 11.30, møterom 700
06/16 Sjukefråver 1 kvartal 2016
07/16 Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen i sentraladministrasjonen - innleiande drøfting (vedlegg)
08/16 Miljøundersøking i sentraladministrasjonen (vedlegg)
   
   
Saksframlegg
Møte 11.03.2016 kl 09.15 - 11.30, møterom 700
02/16 Årsrapport for SAMU-S 2015 
03/16

HMS-årsrapport 2015 (orientering) 

Vedlegg 1HMS-nettsidevurdering einingsnivå

Vedlegg 2: sjukefråver 4 kvartal 2015

Vedlegg 3 : Detaljerte sjukefråverstal heile 2015

04/16 Periodeplan for sentraladministrasjonen for 2016 - innspel
05/16 MTM handlingsplanar i sentraladministrasjonen  - status (orientering)
   
   
 Saksframlegg  Møte 16.02.2016 kl 09.15 - 11.30, møterom 700
01/16

Konstituering av SAMU-S - valg av leiar og nestleiar

I samsvar med ”Avtale om samarbeidsutvalgsstruktur i Møre og Romsdal fylkeskommune”, blir representantane valt/utpeika for 2 år om gongen. Leiar blir valt vekselvis frå arbeidsgivarsida og arbeidstakarsida for eitt år om gongen. Då arbeidstakaarsida har hatt leiar og nestleiar i 2015 skal arbeidstgivarsida velge leiar og nestleiar for 2016.