Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2017

  • Her finnn du saksframlegg og referat frå møte i  Samarbeidsutvalet for sentraladministrasjonen (SAMU-S) i 2017.

Møtereferat:

Møte 22.02.17

Møte 06.04.17

Møte 09.06.17

Møte 08.09.17

Møte 06.12.17

Saksnr. Møte 06.12,17,  kl 09.15 - 11.30, møterom 700
19/17 OU-prosessen på RN-avdelinga, avsluttande drøfting - Vedlegg
20/17 Sjukefråversstatistikk tredje kvartal 2017
21/17

Forslag til møtedatoar for Samu-s i 2018

  • Onsdag 21. februar kl. 9.15 - 11.30
  • Torsdag 19. april kl. 9.15 - 11.30
  • Torsdag 14. juni kl. 9.15 - 11.30
  • Tysdag 18. septemberkl. 9.15 - 11.30
  • Fredag 7. desember kl. 9.15 - 11.30
22/17

Forslag til handlingsplan for miljøtiltak. Oppfølging av miljøundersøkinga i sentraladministrasjonen 2017.

Saksframlegg

Forslag til handlingsplan

   
Saksnr Møte 08.09,17,  kl 09.15 - 11.30, møterom 700
15/17 Sjukefråver andre kvartal 2017
16/17 Ny struktur for HMS-dokumentasjon i sentraladministrasjonen
17/17 Avviksstatistikk status pr. 1. september 2017
18/17 Orientering om saker som skal handsamast i HSAMU 12.9 (presentasjon)
   
Saksnr, Møte 09.06,17,  kl 12.30 - 15.00, møterom 700
10/17 Resultat av miljøundersøkinga i sentraladministrasjonen
11/17 Status for OU-prosessen på RN-avdelinga
12/17 Sjukefråver første kvartal 2017
13/17

Orientering om OU-prosess på Byve etter ny eigedomsstrategi

14/17 Status vedr. brannvern-aktivitetar ved fylkeshusa
   
Saksnr. Møte 06.04,17,  kl 09.15 - 11.00, møterom 700
07/17

Konstituering av SAMU-S - valg av leiar og nestleiar  

Denne saka vart utsett på førre møte. 

Leiar blir valt vekselvis frå arbeidsgivarsida og arbeidstakarsida for eitt år om gongen. Då arbeidsgivarsida har hatt leiar og nestleiar i 2016 skal arbeidsttakarsida velge leiar og nestleiar for 2017.

08/17 Endringar i administrasjonsavdelinga (orientering)
09/17 Miljøundersøking i sentraladministrasjonen 2017 (orientering)
   
   
Saksnr. Møte 22.2.17, kl. 09.15 - 11.30, møterom 700
01/17

Konstituering av SAMU-S - valg av leiar og nestleiar

I samsvar med ”Avtale om samarbeidsutvalgsstruktur i Møre og Romsdal fylkeskommune”, blir representantane valt/utpeika for 2 år om gongen. Leiar blir valt vekselvis frå arbeidsgivarsida og arbeidstakarsida for eitt år om gongen. Då arbeidsgivarsida har hatt leiar og nestleiar i 2016 skal arbeidsttakarsida velge leiar og nestleiar for 2017.

02/17 Årsrapport for SAMU-s 2016
03/17

HMS-årsrapport for 2016 (orientering)

Vedlegg 1: HMS-nettsidevurdering einingsnivå

Vedlegg 2: sjukefråver 4 kvartal 2016

Vedlegg 3 : Detaljerte sjukefråverstal heile 2016

04/17

Periodeplan for sentraladministrasjonen 2017 - innspel

05/17

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen i sentraladministrasjonen

Saksframlegg

06/17 Eigedomsstrategi