Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2018

  • Her finnn du saksframlegg og referat frå møte i  Samarbeidsutvalet for sentraladministrasjonen (SAMU-S) i 2018.

Møtereferat:

Saksnr. Møte 07.12.18,  kl 09.15 - 11.30,  møterom 700
18/18

Møtedatoar for SAMU-s 2019

Forslag om desse datoane: 

  • Tysdag 26. februar 
  • Torsdag 25. april
  • Onsdag 5. juni 
  • Fredag 20. september
  • Torsdag 5. desember
19/18 Sjukefråver 3. kvartal 2018
20/18 Verneombod og justeringar i verneområde for sentraladministrasjonen
21/18 Prosjekt 2020 - status - orientering

22/18

ca. kl 10.15

Prosjekt 2020- underprosjekt samferdsel. Under denne saka blir tillitsvalte frå SVV også invitert som observatørar, men med høve til å stille spørsmål til avklaring 
23/18 Sjukefråversprosjekt i Fellestenesta - orientering
   
Saksnr Møte 08.11.18,  kl 09.15 - 10.45, Kursrom A - 1. etasje
17/18 MTM-resultata for sentraladministrasjonen - orientering
   
Saksnr Møte 20.9.18,  kl 09.15 - 11.30, møterom 700
14/18 Sjukefråver 2. kvartal 2018
15/18 Avviksrapport for sentraladministrasjonen pr. 1. september
16/18 Status felles HMS-dokumentasjonen for sentraladministrasjonen
   
Saksnr Møte 14.06.18,  kl 09.15 - 11.30, møterom 102 (NB!)
9/18 Sjukefråversstatistikk for sentraladministrasjonen første kvartal 2018
10/18 BHT-oppfølgingsprosjekt på Fellestenesta - orientering
11/18 Status for vernerundar og brannvern - orientering
12/18 MTM-prosessen 2018- orientering
13/18 OU-arbeidet på Bygg- og eigedomsavdelinga
   
Saksnr Møte 19.04.18,  kl 09.15 - 11.30, møterom 700
7/18 Omstilling av organisasjonen mot 2020 - orientering (jfr. HSAMU-sak 11/18)
8/18 Organisasjonsjusteringar - Juridisk ressurs til samferdselsavdelinga - drøftingssak. Vedlegg 
   
   
Saksnr Møte 21.02.18,  kl 09.15 - 11.30, møterom 700
01/18

Konstituering av SAMU-S - valg av leiar og nestleiar

I samsvar med ”Avtale om samarbeidsutvalgsstruktur i Møre og Romsdal fylkeskommune”, blir representantane valt/utpeika for 2 år om gongen. Leiar blir valt vekselvis frå arbeidsgivarsida og arbeidstakarsida for eitt år om gongen. Då arbeidstakar har hatt leiar og nestleiar i 2017 skal arbeidsgivarsida velge leiar og nestleiar for 2018.

02/18 Årsrapport for SAMU-s 2017
03/18

HMS-årsrapport for 2017 (orientering)

Vedlegg 1: HMS-nettsidevurdering einingsnivå

Vedlegg 2: sjukefråver 4 kvartal 2017

Vedlegg 3 : Detaljerte sjukefråverstal heile 2017

04/18 BHT-periodeplan for sentraladministrasjonen 2018 (vedlegg)
05/18 Orientering om saker i HSAMU 20.2.18 (sak 06/18 og 07/18)
 06/18 Flytting av Samu-møtet 18. september pga. møtekollisjon