Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

SAMU/AKAN - tannhelse

jio

Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalet for tannhelsetenesta (SAMU-T) dekkjer funksjonsområdet for arbeidsmiljøutval etter arbeidsmiljølova og ordningar for medråderett etter hovudavtalen.

Utvalet behandler saker som gjeld tannhelsetenesta. Saker og møtereferat er sortert etter årstal. Vel årstal i venstremenyen.

Funksjonstida for medlemmer i SAMU-T er to år. Hovudverneobodet (sektorverneombodet) skal vere ein av dei faste arbeidstakarrepresentantane i utvalet. Leiar for SAMU-T blir valt vekselvis frå arbeidstakarsida og arbeidsgivarsida for eitt år om gongen. I 2019 har arbeidsgivarsida leiarfunksjonen i utvalet. 

I 2019 har utvalet slik samansetning

Medlem Varamedlem
Arbeidsgivarsida  
Anthony N. Valen, fylkestannlege Morten Larsen
Tone Nord, overtannlege Hege Myklebust
Are Kristofer Hjeltnes, overtannlege Siv Lilleholt
   
Arbeidstakarsida  
Laila Aas, HVO, HTV Parat Grete Gussiås
Solveig Tjosaas, TV Delta Marianne S. Rudi
Louise Liaset, HTV NTF Karoline Stølen
   

Kontaktpersonar

Morten Larsen Morten Larsen
Administrasjonsleiar
71 28 02 03
Send e-post