Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2011

Her finn du saksframlegg og møtereferat frå SAMU-T i 2011. Referatsaker og saker merka "orientering" har ikkje saksframlegg.

Møtereferat
 
Møte 14.04.2011: Sak 1/11 - 7/11  
Møte 30.06.2011: Sak 8/11 - 10/11  
Møte 21.09.2011: Sak 11/11 - 14/11  
Møte 14.12.2011: Sak 15/11 - 16/11  
Saksframlegg
Møte 14.04.2011
Saksnr Innhold
SAMU-T-01/11 Val av leiar og nestleiar for SAMU-T 2011
SAMU-T-02/11 Årsmelding 2010 for den offentlege tannhelsetenesta
SAMU-T-03/11

HMS-årsrapportering 2010

Vedlegg.

SAMU-T-04/11 Sjukefråversutvikling 2010
SAMU-T-05/11 Implementering av bedriftshelseteneste og arbeidsmiljøkartlegging
SAMU-T-06/11  Ny IA-avtale - oppfølging i tannhelsesektoren
SAMU-T-07/11 Fordeling av opplæringsmidlane 2011
Saksframlegg
Møte 30.06.11
SAMU-T-08/11 Stimulering og rekruttering av spesialistar til den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal
SAMU-T-09/11 Sjukefråversutvikling i tannhelsesektoren 1. kvartal 2011
SAMU-T-10/11 Tannhelsesektorens samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter om eit meir inkluderande arbeidsliv
Saksframlegg
Møte 21.09.11
SAMU-T-11/11

Stimulering til spesialistutdanning og rekruttering av spesialistar til den offentlege tannhelsetenesta

Vedlegg.

SAMU-T-12/11

Arbeidsmiljøkartlegging i tannhelsesektoren 2011 - del 1 fysisk arbeidsmiljø      

Vedlegg.

SAMU-T-13/11

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv

Vedlegg.

SAMU-T-14/11

Forslag til økonomiplan 2012-2015 med budsjett 2012 for den offentlege tannhelsetenesta

Vedlegg.

Saksframlegg
Møte 14.12.11
SAMU-T -15/11 Medarbeidartilfredsheitsundersøking - resultat og vidare oppfølging
SAMU-T-16/11 Sjukefråversutvikling i tannhelsesektoren 2. og 3. kvartal 2011

Kontaktpersonar

Morten Larsen Morten Larsen
Administrasjonsleiar
71 28 02 03
Send e-post