Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2012

Her finn du saksframlegg og møtereferat frå SAMU-T i 2012. Referatsaker og saker merka "orientering" har ikkje saksframlegg.

Møtereferat
 
Møte 28.03.2012: Sak 1/12 - 6/12  
Møte 25.06.2012: Sak 7/12 - 13/12  
Møte 15.11.2012: Sak 14/12 - 18/12  
Saksframlegg
Møte 28.03.2012
Saksnr Innhold
SAMU-T-01/12 Val av leiar og nestleiar for SAMU-T 2012
SAMU-T-02/12

HMS-årsrapportering 2011

Vedlegg

SAMU-T-03/12

Sjukefråversutvikling

Vedlegg

SAMU-T-04/12

Kompetanseutvikling i tannhelsetenesta - utkast til mål og retningslinjer

Vedlegg

SAMU-T-05/12 Regional delplan tannhelse - vedtatt planprogram 
SAMU-T-06/12 Den økonomiske situasjonen i tannhelsesektoren (orientering)
Saksframlegg
Møte 25.06.2012
SAMU-T-07/12

Årsmelding for den offentlege tannhelsetenesta 2011

Vedlegg

SAMU-T-08/12 Årsrapport 2011 for Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalet (SAMU-T)
SAMU-T-09/12

Handlingsplanar for oppfølging av det psykososiale arbeidsmiljøet

Vedlegg: Nordmøre THD, NSSR THD, Ålesund THD, Søre Sunnmøre THD

SAMU-T-10/12 Sjukefråversutvikling 1. kvartal
SAMU-T-11/12

Utkast til Plan for kompetanseutvikling i tannhelsetenesta - strategi, mål og rammer 2012-13

Vedlegg

SAMU-T-12/12

Arbeidstilsynet sin tilsynsaksjon i tannhelsetenesta

Vedlegg: Tilsvar til Arbeidstilsynet vedr. DTK Bjørgvin

Vedlegg: Brev frå Arbeidstilynet vedr. bortfall av pålegg DTK St. Carolus

SAMU-T-13/12

Drøfting av utkast til faglege retningslinjer

Vedlegg

Saksframlegg
Møte 15.11.2012
SAMU-T-14/12 Sjukefråversutvikling 2. og 3. kvartal 2012
SAMU-T-15/12

Økonomiplan 2013-2016 - Den offentlege tannhelsetenesta

Vedlegg

SAMU-T-16/12

Plan for kompetanseutvikling i tannhelsetenesta - strategi, mål og rammer 2013-2014

Vedlegg

SAMU-T-17/12 Status i arbeidet med Regional delplan tannhelse
(Orientering blir gitt i møtet)
SAMU-T-18/12 Stillingsvakansar og rekrutteringssituasjonen per november 2012
(Orientering blir gitt i møtet)
   
   

Kontaktpersonar

Morten Larsen Morten Larsen
Administrasjonsleiar
71 28 02 03
Send e-post