Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2013

Her finn du saksframlegg og møtereferat frå SAMU-T i 2013. Referatsaker og saker merka "orientering" har ikkje saksframlegg.

Møtereferat
 
Møte 15.02.2013: Sak 1/13-5/13
Møte 26.04.2013: Sak 6/13-8/13
Møte 10.09.2013 Sak 9/13-14/13
Møte 08.11.2013  Sak 15/13
Møte 13.12.2013  Sak 16/13-23/13
Saksframlegg
Møte 15.02.2013
Saksnr Innhold
SAMU-T-01/13 Val av leiar og nestleiar for SAMU-T 2013
SAMU-T-02/13 Årsrapport 2012 for SAMU-T
SAMU-T-03/13

HMS-årsrapportering 2012

Vedlegg: Årsrapport 2012 Helse-Miljø-Sikkerheit

SAMU-T-04/13 Status i arbeidet med Regional delplan tannhelse (ikkje saksframlegg, orientering i møtet)
SAMU-T-05/12 Orienteringar frå fylkestannlegen
Saksframlegg
Møte 26.04.2013
SAMU-T-06/13

Årsrapport 2012 - Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal

Saksvedlegg: Årsrapport 2012 - Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal (pdf)

Vedlegg til årsrapporten: Samandragsskjema tannhelsedata 2012 for indikatorkulla + 3-åringar, distriktsvis

SAMU-T-07/13 Sjukefråversutvikling 1. kvartal 2013
SAMU-T-08/13 Statusorientering - Regional delplan tannhelse (orientering i møtet)
Saksframlegg
Møte 10.09.2013
SAMU-T-09/13 Statusorientering - Regional delplan tannhelse
SAMU-T-10/13 Sjukefråversutvikling 2. kvartal 2013
SAMU-T-11/13 Fylkestannlegens etatssamling 2014 (orientering i møtet)
SAMU-T-12/13 Byggsaker i tannhelsesektoren - saksbehandlingsreglar
   Vedlegg
SAMU-T 13/13 Orientering om funksjonsprogram for eventuell ny distriktstannklinikk Sunndalsøra
  Vedlegg (saksframlegg til fylkesutvalet)
Vedlegg: funksjonsprogram DTK Sunndalsøra
SAMU-T 14/13  Oppfølging av hørselstestar
  Vedlegg: audiometri Søre Sunnmøre THD
Vedlegg: Audiometri Ålesund THD
Vedlegg: Støykartlegging St. Carolus
Saksframlegg
Møte 08.11.2013
SAMU-T-15/13  Forslag til økonomiplan 2014-2017 for den offentlege tannhelsetenesta 
Saksframlegg 
Møte 13.12.2013
SAMU-T-16/13  Plan for kompetanseutvikling i tannhelsetenesta - revisjon
  Vedlegg: Utkast til revidert plan for kompetanseutvikling 2014-2015
SAMU-T-17/13 Medarbeidartilfredsheitsundersøking (MTM) 2013 - resultat og vidare oppfølging 
  Vedlegg: Hovudrapport MTM tannhelse 
SAMU-T-18/13 Regional delplan tannhelse - vedtak og vidare oppfølging
  Vedlegg: Regional delplan tannhelse, vedtatt av fylkestinget, 15.10.2013, T-59/13
SAMU-T-19/13 Sjukefråversutvikling 3. kvartal 2013 
SAMU-T-20/13 Orientering om retningslinjer for byggjesaker (jf. sak 12/2013) og aktuelle byggjeprosjekt i tannhelsesektoren v/Byggje- og vedlikehaldssjef Per Olaf Brækkan (orientering i møtet)
SAMU-T-21/13  Orientering om funksjonsprogram for distriktstannklinikk i Elnesvågen, Fræna kommune 
  Vedlegg: Funksjonsprogram DTK Elnesvågen
SAMU-T-22/13  Møteplan for SAMU-T 2014 
SAMU-T-23/13 Open post

Kontaktpersonar

Morten Larsen Morten Larsen
Administrasjonsleiar
71 28 02 03
Send e-post