Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2014

Her finn du saksframlegg og møtereferat frå SAMU-T i 2014. Saker merka "orientering" har ikkje saksframlegg.

Møtereferat
 
Møte 31.03.2014: Sak 01/14-15/14 
Møte 05.06.2014  Sak 16/14-23/14 
Møte 29.10.2014  Sak 24/14-25/14 
Møte 09.12.2014  Sak 26/14-34/14 
Saksframlegg
Møte 31.03.2014
Saksnr Innhold
SAMU-T-01/14 Val av leiar og nestleiar for SAMU-T 2014
SAMU-T-02/14

Årsrapport 2013 for Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal

Vedlegg: Årsrapport 2013 DOT

SAMU-T-03/14

HMS-årsrapport 2013, inkl. sjukefråversutvikling

Vedlegg: HMS-årsrapport 2013 DOT

SAMU-T-04/14 Sjukefråversutvikling 4. kvartal 2013 
SAMU-T-05/14 Årsrapport 2013 for SAMU-T   
SAMU-T-06/14

Oppfølging av hørselstestar 

Vedlegg: Kartlegging/audiometri Nordmøre THD, Molde THD, NSSR THD, Ålesund THD, Søre Sunnmøre THD

SAMU-T-07/14 Orientering - oppfølging av MTM-undersøkinga 
SAMU-T-08/14 Orientering - planar for kompetanseklinikk i Ålesund og gjennomført studietur 24. og 25. mars 
SAMU-T-09/14 Orientering - TOO-prosjektet, med etablering av kompetanseteam for tilrettelagt tannhelsetilbod for menneske som er utsett for tortur, overgrep eller har odontofobi
SAMU-T-10/14 Orientering - etablering av odontologisk kompetanseklinikk i Trondheim under TkMN
SAMU-T-11/14 Orientering - tannhelsesekretærutdanning for vaksne 
SAMU-T-12/14 Orientering - Fylkestannlegens etatssamling 2014
SAMU-T 13/14 Orientering - den økonomiske situasjonen i tannhelsetjenesten 
SAMU-T 14/14 Orientering - rekrutteringssituasjonen per mars 2014
SAMU-T 15/14  Open post
   
Saksframlegg
Møte 05.06.2014
SAMU-T 16/14 Orientering - ny IA-avtale (v/rådgivar Ingeborg Hiller, NAV Arbeidslivssenter)
SAMU-T 17/14 Orientering - Riskmanager, det elektroniske avviks- og forbedringssystemet (v/seniorrådgivar Martin Hauge, personalseksjonen)
SAMU-T 18/14  Orientering - HMS-systemet, gjennomgang av viktige oppdateringar og nye retningslinjer (v/seniorrådgvar Martin Hauge, personalseksjonen)  
SAMU-T 19/14 

Oppfølging av MTM-undersøkinga 2013 - handlingsplanar på distriktsnivå 

Vedlegg:

Nordmøre THD - bevaringsområde, forbetringsområde
Molde THD - bevaringsområde, forbetringsområde
NSSR THD - bevaringsområde, forbetringsområde
Ålesund THD - bevaringsområde, forbetringsområde
Søre Sunnmøre THD - bevaringsområde, forbetringsområde 

SAMU-T 20/14  Sjukefråversutvikling 1. kvartal 2014 
SAMU-T 21/14  Orientering - rekrutteringssituasjonen per juni 2014 
SAMU-T 22/14 

Orientering - Fylkeskommunens rammeverk for beredskap og krisehandtering - kva utfordringar har tannhelsesektoren ? (v/rådgivar Eirik Jenssen, juridisk avdeling)

Vedlegg: ROS-vurdering (word), ROS-veiledning (excel)

SAMU-T 23/14 Open post 
Saksframlegg 
Telefonmøte 29.10.2014
SAMU-T 24/14

Orientering - fylkesrådmannen sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015 -2018 for tannhelsetenesta 

Vedlegg: Framlegg til økonomiplan 2015-18 tannhelsetenesta

SAMU-T 25/14 

Orientering - Kompetansetannklinikk Ålesund - byggeprogram og lokalisering 

Vedlegg: Byggeprogram kompetanseklinikk Ålesund

Saksframlegg
Møte 09.12.2014
SAMU-T 26/14

Signering av ny IA-avtale for tannhelsesektoren 

Vedlegg 1: Rammeavtale mellom NAV og Møre og Romsdal fylkeskommune om eit meir inkluderande arbeidsliv (behandla i HSAMU 9.9.2014).

Vedlegg 2: Mal for samarbeidsavtale om eit meir inkludrande arbeidsliv (NAV, standardavtale).

SAMU-T 27/14  Sjukefråversutvikling 2. og 3. kvartal 2014
SAMU-T 28/14  Møteplan SAMU-T 2015
Forslag: 24. mars, 9. juni, 27. oktober, 8. desember (tirsdag alle datoar) 
SAMU-T 29/14  Orientering - rekrutteringssituasjonen
SAMU-T 30/14  Orientering - nytt introduksjonsprogram (v/trainee Ingrid Walstad Larsen)
SAMU-T 31/14   Orientering - årsrapporteringsprosessen 2014 
SAMU-T 32/14  Orientering - endringar i månadsoversyn 
SAMU-T 33/14  Open post