Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2015

Her finn du saksframlegg og møtereferat frå SAMU-T i 2015. Saker merka "orientering" har ikkje saksframlegg.

Møtereferat
 
Møte 24.03.2015 Sak 01/15-11/15
Møte 02.06.2015  Sak 12/15-20/15 
Møte 27.10.2015  Sak 21/15 
Møte 08.12.2015  Sak 22/15-28/15 
Saksframlegg
Møte 24.03.2015
Saksnr Innhold
SAMU-T-01/15 Val av leiar og nestleiar for SAMU-T 2015
SAMU-T-02/15

Årsrapport 2014 for Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal

Vedlegg: Årsrapport 2014 DOT

SAMU-T-03/15

HMS-årsrapport 2014, inkl. sjukefråversutvikling

Vedlegg: HMS-årsrapport 2014

SAMU-T-04/15 Sjukefråversutvikling 4. kvartal 2014
SAMU-T-05/15 Årsrapport 2014 for SAMU-T 
SAMU-T-06/15

IA i tannhelsetenesta - mål- og tiltaksplan

Vedlegg: Forslag til mål- og tiltaksplan

SAMU-T-07/15 Orientering - program for etatssamling 21. og 22. april
SAMU-T-08/15 Orientering - rekrutteringssituasjonen per mars 2014
SAMU-T-09/15 Orientering - Arbeidstilsynets tilsyn ved DTK Brattvåg
SAMU-T-10/15 Orientering - Nytt introduksjonsprogram (v/trainee Ingrid Walstad Larsen)
SAMU-T 11/15 Open post
   
Saksframlegg
Møte 02.06.2015
SAMU-T 12/15  Sjukefråversutvikling 1. kvartal 2015 
SAMU-T 13/15  Nytt introduksjonsprogram - status
Vedlegg: Utkast 30.4.2015
SAMU-T 14/15  Orientering - elektronisk verktøy for risikovurdering (eigen modul i RiskManager) (v/seniorrådgiver Martin Hauge)
SAMU-T 15/15 Orientering - rutinar for rapportering og oppfølging av uønska hendingar og avvik (v/seniorrådgivar Martin Hauge)
SAMU-T 16/15  Orientering - avviksstatistikk for tannhelsesektoren (v/seniorrådgivar Martin Hauge)
SAMU-T 17/15  Orientering - rekrutteringssituasjonen per juni 2015
SAMU-T 18/15  Orientering - MTM-prosessen 2015 (v/rådgivar Richard Muller)
SAMU-T 19/15  Orientering - Tilsyn frå Arbeidstilsynet DTK Brattvåg og mellombels stenging
Vedlegg:
- Brev til Arbeidstilsynet, dat. 27.3.2015
- Brev til Haram kommune, dat. 27.3.2015
- Brev frå Arbeidstilsynet, dat. 17.5.2015 
SAMU-T 20/15 

Orientering - klinikkutbetringar og funksjonsprogram (v/rådgivar Claus Reiners)

DTK Hareid - røntgenutstyr/ bygningsmessige tiltak
DTK Haram - funksjonsprogram for eventuell ny klinikk
DTK Elnesvågen - status ny klinikk og innflytting
DTK Fiskåbygd - rehabilitering /planløysing
DTK Åndalsnes - funksjonsprogram
DTK Smøla - status ventilasjon

   
Saksframlegg 
Møte 27.10.2015 (telefonmøte)
SAMU-T 21/15

Orientering - fylkesrådmannen sitt framlegg til budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016 -2019 for tannhelsetenesta 

Vedlegg: Framlegg til økonomiplan 2016-2019 tannhelsetenesta 

   
Saksframlegg
Møte 08.12.2015
SAMU-T 22/15 

Medarbeidartilfredsheitsundersøking (MTM) 2015 - resultat og vidare oppfølging

Vedlegg: Samanlikningsrapport alle sektorer MTM 2015

SAMU-T 23/15  Orientering - overgang til kompetanseregionar frå 1.1.2016
SAMU-T 24/15

Plan for kompetanseutvikling i tannhelsetenesta 2016-2017 (revisjon)

Vedlegg: Utkast til revidert plan

SAMU-T 25/15 Sjukefråversutvikling 2. og 3. kvartal 2015
SAMU-T 26/15 Orientering - rekrutteringssituasjonen per desember 2015
SAMU-T 27/15 Orientering - status i arbeidet med kompetanseklinikkar og planlagte klinikkutbetringar (v/rådgivar BYVE, Claus Reiners)
SAMU-T 28/15 Møteplan SAMU-T 2016 
Forslag: 8. mars, 7. juni, 25. oktober, 13. desember (tirsdag alle datoar) 
SAMU-T 29/15 Open post