Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2016

Her finn du oversikt over alle saker og møtereferat frå SAMU-T i 2016. Saker merka "orientering" har ikkje saksframlegg.

Møtereferat
 
Møte 06.04.2016  
Møte 22.06.2016   
Møte 10.11.2016   
Møte 13.12.2016   
Saksframlegg
Møte 06.04.2016
Saksnr Innhold
SAMU-T-01/16 Val av leiar og nestleiar for SAMU-T 2016
SAMU-T-02/16 Årsrapport 2015 for den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal
Vedlegg: Årsrapport for DOT 2015
SAMU-T-03/16 HMS-årsrapport 2015, inkl. sjukefråversutvikling
Vedlegg: HMS-årsrapport 2015
SAMU-T-04/16 Årsrapport 2015 for SAMU-T
SAMU-T-05/16 Orientering - sjukefråversutvikling 4. kvartal 2015
SAMU-T-06/16 Orientering - sjukefråversutvikling 1. kvartal 2016
SAMU-T-07/16 Orientering - Graviditet og sjukefråver v/Stamina Helse og NAV Arbeidslivssenter
SAMU-T-08/16 Orientering - rekrutteringssituasjonen per april 2016
SAMU-T-09/16 Orientering - Møreforsking i Volda er engasjert for utgreiing av samfunnsmessige konsekvensar av omorganisering av den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal
Vedlegg
SAMU-T 10/16 Open post
   
Saksframlegg
Møte 22.06.2016
SAMU-T 11/16  Orientering - sjukefråversutvikling 1. kvartal 2016
SAMU-T 12/16

MTM-handlingsplanar på kompetanseregionsnivå for bevarings- og forbetringsområde

Vedlegg: Søre Sunnmøre kompetanseregion MTM 2016 bevaringsområde
Søre Sunnmøre kompetanseregion MTM 2016 forbetirngsområde
Kristiansund kompetanseregion MTM 2016 bevaringsområde
Kristiansund kompetanseregion MTM 2016 forbetringsområde
Ålesund kompetanseregion MTM 2016 bevaringsområde
Ålesund kompetanseregion MTM 2016 forbetringsormåde

SAMU-T 13/16 Orientering - Omorganisering av den offentlige tannhelsetenesta i Møre og Romsdal - Møreforsking si utgreiing av samfunnsmessige konsekvensar
SAMU-T 14/16 Orientering - rekrutteringssituasjonen pr. juni 2016
SAMU-T 15/16 Open post
   
Saksframlegg 
Møte 10.11.2016
SAMU-T 16/16 Orientering - fylkesrådmannen sitt framlegg til budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2019
Vedlegg: Fylkesrådmannen sitt framlegg
   
Saksframlegg
Møte 13.12.2016
SAMU-T 17/16  Sjukefråversutvikling 2. og 3. kvartal 2016
SAMU-T 18/16 Prosjektskisse til vidare arbeid med sjukefråversreduksjon
SAMU-T 19/16 Orientering - rammeverk for beredskap og krisehandtering
SAMU-T 20/16 Orientering - rekrutteringssituasjonen per desember 2016
SAMU-T 21/16 Orientering - status i planlegging av kompetanseklinikkar og planlagte klinikkutbetringar
SAMU-T 22/16 Orientering - nytt opplegg for styringsdialog mellom fylkestannlege - overtannlege - klinikkleder
SAMU-T 23/16 Møteplan SAMU-T 2017
Forslag: 21. mars, 20. juni, 24. oktober, 12. desember (tirsdag alle datoar)
SAMU-T 24/16 Open post