Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2017

Her finn du oversikt over alle saker og møtereferat frå SAMU-T i 2017. Saker merka "orientering" har ikkje saksframlegg. 

Møtereferat
 
Møte 31. mars 2017  
Møte 21. juni 2017  
Møte 1. november 2017  
Møte 12. desember 2017  
Saksframlegg
Møte 31.03.2017
Saksnr Innhold
SAMU-T 01/17 Val av leiar og nestleiar for SAMU-T 2017
SAMU-T 02/17 Årsrapport 2016 for den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal
Vedlegg: Årsrapport DOT 2016
SAMU-T 03/17 Årsrapport 2016 for SAMU-T
SAMU-T 04/17 HMS-årsrapport 2016
Vedlegg: HMS-årsrapport 2016, Nettsideevaluering HMS 2016
SAMU-T 05/17 Orientering - sjukefråversutvikling 4. kvartal 2016
SAMU-T 06/17 Orientering - sjukefråversreduksjon
SAMU-T 07/17 Orientering - vilkår for deltaking på kurs og kompetansetiltak
SAMU-T 08/17 Orientering - rekrutteringssituasjonen per mars 2017
SAMU-T 09/17 Open post
   
Saksframlegg
Møte 21.6.2017
SAMU-T 10/17 Plan for kompetanseutvikling i tannhelsetenesta (revisjon)
Vedlegg: Utkast Plan for kompetanseutvikling i tannhelsetenesta 2017-2018 (endringar går fram med raud skrift)
SAMU-T 11/17 Særavtalen om lønnsmessige tiltak - drøfting
SAMU-T 12/17 Orientering - sjukefråversutvikling 1. kvartal 2017
SAMU-T 13/17 Orientering - rekrutteringssituasjonen per juni 2017
SAMU-T 14/17 Orientering - tannhelsesekretærutdanning for vaksne
SAMU-T 15/17 Orientering - nytt stoffkartoteksystem
SAMU-T 16/17 Orientering - status i arbeidet med kompetanseklinikkar og planlagt klinikkutbetringar
SAMU-T 17/17 Open post
   
Saksframlegg 
Møte 1.11.2017
SAMU-T 18/17 

Orientering - fylkesrådmannen sitt framlegg til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 -2021 for tannhelsetenesta

Fylkesrådmannens økonomiplanforslag (utkast pr. 26.11) skal til politisk behandling i dei politiske sektorutvala 13. november, i fylkesutvalet 20. november og fylkestinget 11. desember. Forslaget er sendt Samut-medlemmene per e-post.

Saksframlegg
Møte 12.12.2017
SAMU-T 19/17 Sjukefråversutvikling 2. og 3. kvartal 2017
SAMU-T 20/17 Sjukefråversprosjektet - status og tiltak
SAMU-T 21/17 Orientering - Kompetanseregionane sine årlege periodeplanar for bruk av bedriftshelsetenesta - fokusområde for 2018
Info om periodeplanar
Mal for periodeplanar
SAMU-T 22/17 Klinikkledelse i en desentralisert tannhelsetjenestestruktur med små enheter – et utviklingsprosjekt (problembeskrivelse og status pr. desember 2017)
SAMU-T 23/17 Orientering - nytt telefonireglement
SAMU-T 24/17 Orientering - rekrutteringssituasjonen per desember 2017
SAMU-T 25/17 Møteplan 2018
Forslag: 20. mars, 19. juni, 30. oktober, 11. desember (tirsdag alle datoar)
SAMU-T 26/17 Open post