Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2018

Her finn du oversikt over alle saker og møtereferat frå SAMU-T i 2018. Saker merka "orientering" har ikkje saksframlegg.

Møtereferat
     
20.3.2018      
19.06.2018      
15.11.2018       
14.12.2018        

Saksframlegg

Møte 20.03.2018
Saksnr   Innhald  
 SAMU-T 01/18   Val av leiar og nestleiar for SAMU-T 2018   
 SAMU-T 02/18   Årsrapport 2017 for den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal 
Vedlegg: Årsrapport 2017 tannhelse  
 SAMU-T 03/18   Årsrapport 2017 for SAMU-T  
 SAMU-T 04/18   HMS-årsrapport 2017  
Vedlegg: HMS-årsrapport 2017
 SAMU-T 05/18   Orientering - Strukturelle endringar i tannhelsetenesta – etablering av kompetanseklinikk i Søre Sunnmøre
kompetanseregion
Vedlegg: Saksframlegg m/vedlegg (behandlast i Kultur- og folkehelseutvalet 14.3, fylkesutvalet 11.4 og fylkestinget 23.4.2018)
 SAMU-T 06/18   Orientering - sjukefråversutvikling 4. kvartal og samla for 2017  
 SAMU-T 07/18   Orientering - rekrutteringssituasjonen per mars 2018 
 SAMU-T 08/18   Open post
           

Saksframlegg

Møte 19.6.2018
SAMU-T 09/18 Orientering - MTM-prosessen 2018 (v/rådgivar Richard Muller, personalseksjonen)
SAMU-T 10/18 Orientering - sjukefråversutvikling 1. kvartal 2018
SAMU-T 11/18 Orientering - rekrutteringssituasjonen per juni 2018
SAMU-T 12/18 Orientering - endringar i klinikkstruktur (Fylkestingssak 13/18 Ørsta/Volda, Hareid/Ulstein, Fylkestingssak 33/18 Brattvåg/Vatne)
SAMU-T 13/18 Drøfting - Ålesund kompetanseklinikk - avdelingsstruktur (drøftingsnotat vedlagt)
SAMU-T 14/18 Orientering/drøfting - nye etiske retningslinjer (v/rådgivar Kari Gagnat, personalseksjonen)
Drøftingsnotat, Utkast til nye etiske retningslinjer
SAMU-T 15/18 Orientering - virksomhetsoverdragelse/overtakelse av privat kjeveortopediklinikk i Kristiansund (dokumenter ettersendes)
SAMU-T 16/18 Open post
Saksframlegg 
Møte 15.11.2018
SAMU-T 17/18 Orientering - fylkesrådmannen sitt framlegg til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019 -2022 for tannhelsetenesta.
Fylkesrådmannens økonomiplanforslag skal til politisk behandling i dei politiske sektorutvala 19. november, i fylkesutvalet 26. november og fylkestinget 11. desember.
 Vedlegg: Økonomiplan 2019-2022 - fylkesrådmannens forslag (kap. 7 gjeld tannhelsesektoren)

Saksframlegg 

Møte 14.12.2018
SAMU-T 18/18 Sjukefråversutvikling 2. og 3. kvartal 2018
SAMU-T 19/18 Orientering - Temadag i april 2019 for klinikkleiarar om sjukefråver (foreløpig program)
SAMU-T 20/18 Orientering - rekrutteringssituasjonen per november 2018
SAMU-T 21/18 Orientering - status i arbeidet med kompetanseklinikkar og planlagte klinikkutbetringar
SAMU-T 22/18 Orientering - etatsamling 2019 (17-18.9.)
SAMU-T 23/18 Orientering - TOO
SAMU-T 24/18 Orientering - regionane sine kompetanseplanar 2019
Vedlegg: Molde kompetanseregion, Søre Sunnmøre kompetanseregion, Kristiansund kompetanseregion, Ålesund kompetanseregion
SAMU-T 25/18 Orientering - spesialist- og spisskompetanse, status og behov
SAMU-T 26/18 Karriere- og kompetansemulegheiter for tannhelsesekretærar (innspel til diskusjon v/HTV Laila Aas)
SAMU-T 27/18 MTM-kartlegging hausten 2018 - resultat og vidare oppfølging (presenteres i møtet)
SAMU-T 28/18 Kompetanseregionane sine årlege periodeplanar for bruk av bedriftshelsetenesta - fokusområde for 2019
SAMU-T 29/18 Open post