Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2019

Her finn du oversikt over alle saker og møtereferat frå SAMU-T i 2019. Saker merka "orientering" har ikkje saksframlegg.

Møtereferat
     
13.3.2019   Vedlegg til SAMU-T 4/19   
11.6.2019      
27.9.2019      
28.10.2019  
5.12.2019      

Saksframlegg

Møte 13.03.2019
Saksnr   Innhald  
SAMU-T 01/19 Val av leiar og nestleiar for SAMU-T 2019  
SAMU-T 02/19 Årsrapport 2018 for den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal
  Vedlegg (årsrapport)
SAMU-T 03/19 Årsrapport 2018 for SAMU-T 
SAMU-T 04/19 Karriere- og kompetansemulegheiter for tannhelsesekretærar (innspel til diskusjon v/HTV Laila Aas)
SAMU-T 05/19 Orientering - rekrutteringssituasjonen per mars 2019
SAMU-T 06/19 Orientering - omstilling av organisasjonen mot 2020
SAMU-T 07/19 Orientering - MTM-handlingsplanar for kompetanseregionane
SAMU-T 08/19 Orientering - kompetanseregionane sine periodeplanar for bruk av BHT
SAMU-T 09/19 HMS-årsrapport 2018
  Vedlegg (HMS-årsrapport)
  Vedlegg (HMS-evaluering, einingsnivå)
SAMU-T 10/19 Orientering - sjukefråversutvikling 4. kvartal og samla for 2018
SAMU-T 11/19 Orientering - attestasjonsrapport - internkontroll tannhelsetenesta
  Vedlegg (Uavhengig attestasjonsoppdrag 1-2019, Møre og Romsdal Revisjon IKS)
SAMU-T 12/19 Open post

Saksframlegg

Møte 11.6.2019
SAMU-T 13/19 Orientering - sjukefråversutvikling 1. kvartal 2019
SAMU-T 14/19 Orientering - rekrutteringssituasjonen per juni 2019
SAMU-T 15/19 Omstilling 2020 - delprosjekt (P5) Organisering og struktur for den offentlege tannhelsetenesta (orientering og drøfting)
Vedlegg: Møtereferat prosjektgruppe P5, 24.5.2019, Prosjektplan P5, Kunnskapsgrunnlag P5
SAMU-T 16/19 MTM-handlingsplanar for kompetanseregionane - bevarings- og forbetringsområde
Vedlegg: Kristiansund kompetanseregion, Molde kompetanseregion, Ålesund kompetanseregion, Søre Sunnmøre kompetanseregion
HSAMU 18/19 Status MTM-kartlegginga
SAMU-T 17/19 Open post
Saksframlegg 
Møte 27.9.2019
SAMU-T 18/19 Omstilling 2020 - delprosjekt (P5) Organisering og struktur for den offentlege tannhelsetenesta (orientering og drøfting)
SAMU-T 19/19 Orientering - sjukefråversutvikling 2. kvartal 2019
SAMU-T 20/19 Orientering - rekrutteringssituasjonen per september 2019
SAMU-T 21/19 Orientering - aktuelle bygge- og rehabiliteringsprosjekt i tannhelsesektoren
SAMU-T 22/19 Orientering - oppdatering av HMS-retningslinje 07 - HMS-koordinator og HMS-retningslinje 14 - varsling
SAMU-T 23/19 Orientering - HMS-dokumentasjonsstatus per august 2019
   
Saksframlegg
Møte 28.10.2019
SAMU-T 24/19 Omstilling 2020, delprosjekt (P5) Organisering og struktur for den offentlege tannhelsetenesta - prosjektgruppa si innstilling (orientering i møtet) 

Saksframlegg 

Møte 5.12.2019
SAMU-T 25/19 Orientering - fylkesrådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2020-2023 for tannhelsetenesta
Vedlegg: Økonomiplan 2020-23, kap. 8 (tannhelsesektoren)
Økonomiplan 2020-23  – kortversjon (hele fylkeskommunen): https://mrfylke.no/content/download/6386/87613