Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2018

2018

  • Her finn du saksframlegg og referat frå møte i samarbeidsutvalet for Bygg og eigedomsavdelinga (SAMU-B) i 2018.

Møtereferat:

Saksnr. Møte 22.11.18,  kl 13.30 - 15.30, møterom 100
01/18 Konstituering med val av leder
02/18 Årshjul SAMU-B
03/18 Årshjul HMS - orientering
04/18  Budsjett 2019 - orientering
05/18 Sjukefråværet - orientering
06/18 HMS-rapportering - korleis skape kultur for å melde frå
07/18 Arbeidstidsavtalar - spørsmål frå Fagforbundet
08/18

Orientering om ansvarsområde reinhald

Vedlegg: Arbeids- og ansvarsområde

09/18

Eventuelt

Personalrutiner